Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Anchors

This tab allows to input parameters for the analysis of anchors bearing capacity:

Verification methodology (factor of safety, limit states).

Input safety factors or coefficients of reduction reduce computed bearing capacities of anchor.

"New settings" dialog window - "Anchors" tab

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích