Gói chuyên nghiệp

Gói phần mềm chuyên nghiêp chứa tất cả các mô đun phần mềm của GEO5. Giải quyết mọi nhiệm vụ từ khảo sát địa chất đến thiết kế nâng cao về địa kỹ thuật và phần ngầm. Bạn có thể tiết kiệm được 5050 % so với việc mua các mô đun phần mềm riêng lẻ.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.