GEO5

Giao diện người dùng

Dễ dàng nhập liệu

Tất cả các Mô đun phần mềm đều sử dụng giao diện người dùng giống nhau. Giao diện cơ bản được thiết kế làm việc với khối cụ thể từ trên xuống dưới - đầu vào cơ bản được nhập tại khối nhập dữ liệu, sau đó dần dần chuyển sang khối phân tích để thực hiện các công việc thiết kế và kiểm tra.

Phần lớn dữ liệu được nhập bằng văn bản và / hoặc bằng đồ họa. Khi thay đổi, mô hình ngay lập tức được vẽ lại trong cửa sổ đồ họa. Làm việc với các mô đun phần mềm rất dễ dàng và thuận tiện.

Hãy sử dụng thử phiên bản demo và cảm nhận.

Xem các video ngắn bắt đầu sử dụng phần mềm GEO5.

Bắt đầu với Phần mềm GEO5

Tùy chỉnh theo quốc gia của bạn

Các Mô đun phần mềm GEO5 với giao diện hơn 20 ngôn ngữ. Các giao diện đầu ra cũng có thể được chỉnh sang các ngôn ngữ khác nhau. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn theo quốc gia cũng được áp dụng.

Tất cả các Mô đun phần mềm đều cho phép bạn làm việc theo đơn vị hệ mét và hệ Anh / Anh. Khi bạn chuyển đổi hệ thống đơn vị, tất cả dữ liệu đầu vào sẽ tự động được chuyển đổi sang hệ thống đơn vị đã chọn.

Introducing the Slope Stability geotechnical program for easy slope assessment.

Giới thiệu về GEO5 Ổn định mái dốc

Tích hợp các trợ giúp

Tất cả các Mô đun phần mềm đều chứa trợ giúp tích hợp, với hơn 1600 trang mô tả, cùng với nhiều chức năng khác, trên giao diện người dùng, nhập liệu và đặc biệt lý thuyết, phương pháp tính được sử dụng trong phần mềm. Nhấn phím F1 để mở trang trợ giúp sẽ hướng dẫn ngay vấn đề cần hỗ trợ.

Support and learning materials for geotechnical software GEO, help, video tutorials, manuals.

Hỗ trợ và tài liệu

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.