Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Đường hầm và Giếng

Ngoài khả năng phân tích hiệu quả ứng xử của kết cấu đường hầm, GEO5 còn có thể tính toán ảnh hưởng của công tác thi công đường hầm đối với các công trình lân cận.

Chương trình phân tích hầm và giếng

Đường hầm được mô hình bằng phương pháp phần tử hữu hạn (mô đun PTTH). Mô đun PTTH - Hầm còn có các chức năng sau:

  • Khởi tạo sơ đồ hình học được dùng cho các mô đun khác
  • Mô hình ứng xử 3D của kết cấu tuy nen trong quá trình thi công
  • Phân tích và tính toán tải trọng nhiệt độ
  • Phân tích dự đoán hiện tượng đất phồng ở đáy hố đào
  • Phân tích hiện tượng co ngót

Designing a Utility Tunnel in the FEM Program

Mô đun Tổn hao đất được thiết kế để phân tích và dự báo lún và các thiệt hại có thể xảy ra đối với các công trình xây dựng trên đường hầm đã và đang thi công.

Phần mềm Giếng dùng cho tính toán tải trọng, ứng suất của giếng đứng tiết diện tròn.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.