Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Cọc chống trượt

Chương trình Cọc chống trượt được dùng để thiết kế tường cọc giữ ổn định hoặc tăng hệ số an toàn của mái dốc. Bước phân tích thứ nhất phải được thực hiện trong chương trình Slope Stability để tính toán áp lực đất chủ động và bị động tác dụng lên tường cọc. Sau đó, tải trọng và vị trí mặt trượt  được chuyển sang chương trình Anti-Slide Pile để thực hiện các phân tích tiếp theo (xác định nội lực, biến dạng của cọc và thiết kế các biện pháp gia cường cho cọc).

Giá chương trình: $750 ( 650 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Main Features

 • Analysis of internal forces and displacement of piles
 • Dimensioning of RC and steel cross-sections according to various standards
 • Automatic calculation of coefficient of pressure reduction for soldier piles
 • Verification of rock bearing capacity for piles fixed in the rock
 • Transfer of required data from “Slope stability” program
 • Generally layered soil environment
 • Built-in database of soil parameters
 • Arbitrary number of surcharges applied to structures (strip, trapezoidal, concentrated load)
 • Modelling of water in front of and behind structures
 • Arbitrary number of anchors
 • Analysis according to the theory limit states and safety factor
 • Verification of internal stability of anchors
 • Various methods for the evaluation of the modulus of subsoil reaction (Schmitt, Ménard, Chadeisson, NF P 94, CUR 155)
 • EN 1997 – option to choose partial factors based on National Annexes
 • EN 1997 – option to choose all design approaches, consider design situations
 • General shape of terrain behind the structure
 • Berms in front of the structure
 • Earthquake effects (Mononobe-Okabe, Arrango, Chinese standards)
 • Analysis of earth pressures in effective and total parameters
 • Possibility to consider minimum dimensioning pressure
 • Envelope of internal forces for individual construction stages
 • The structure can be loaded by specified forces and moments

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2019

GEO5 2019

Tin tức chương trình

 • Tạo các mặt cắt mà (Địa tầng – Mặt cắt địa chất)
 • Hố khoan – Chi tiết đầu vào và báo cáo (Địa tầng – Trụ hố khoan)
 • Định nghĩa cốt thép trong các phần ( Chương trình Cọc, Thiết kế Tường cừ, Kiểm tra Tường cừ, Cọc chống trượt)
 • Tối ưu hóa mặ trượt trụ tròn theo việc chia lưới phần tử (Ổn định mái dốc)
 • Loại đất san lấp mới (Chương trình Tường)
 • Xuất sang file DOCX (tất cả các chương trình)

"Cọc chống trượt " Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi
More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.