Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Cọc chống trượt

Chương trình Cọc chống trượt được dùng để thiết kế tường cọc giữ ổn định hoặc tăng hệ số an toàn của mái dốc. Bước phân tích thứ nhất phải được thực hiện trong chương trình Slope Stability để tính toán áp lực đất chủ động và bị động tác dụng lên tường cọc. Sau đó, tải trọng và vị trí mặt trượt  được chuyển sang chương trình Anti-Slide Pile để thực hiện các phân tích tiếp theo (xác định nội lực, biến dạng của cọc và thiết kế các biện pháp gia cường cho cọc).

Giá chương trình: $750 ( 650 € )
 • Có sẵn trong các gói:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Main Features

 • Analysis of internal forces and displacement of piles
 • Dimensioning of RC and steel cross-sections according to various standards
 • Possiblity to model double-row pile wall
 • Automatic calculation of coefficient of pressure reduction for soldier piles
 • Verification of rock bearing capacity for piles fixed in the rock
 • Transfer of required data from “Slope stability” program
 • Generally layered soil environment
 • Built-in database of soil parameters
 • Arbitrary number of surcharges applied to structures (strip, trapezoidal, concentrated load)
 • Modelling of water in front of and behind structures
 • Arbitrary number of anchors
 • Analysis according to the theory limit states and safety factor
 • Verification of internal stability of anchors
 • Various methods for the evaluation of the modulus of subsoil reaction (Schmitt, Ménard, Chadeisson, NF P 94, CUR 155)
 • EN 1997 – option to choose partial factors based on National Annexes
 • EN 1997 – option to choose all design approaches, consider design situations
 • General shape of terrain behind the structure
 • Berms in front of the structure
 • Earthquake effects (Mononobe-Okabe, Arrango, Chinese standards)
 • Analysis of earth pressures in effective and total parameters
 • Possibility to consider minimum dimensioning pressure
 • Envelope of internal forces for individual construction stages
 • The structure can be loaded by specified forces and moments

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2021

GEO5 2021

Tin tức chương trình

 • Chức năng Tạo ghi chú (cả các chương trình của GEO5)
 • Địa tầng – Công tác đất (module mới)
 • PTHH – Động đất (module mới)
 • Hệ tọa độ (Địa tầng)
 • Tấm chèn và tấm có dầm đỡ (Kiểm tra tường cừ)

"Cọc chống trượt " Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi
More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.