GEO5 Software

Cọc chống trượt

Chương trình Cọc chống trượt được dùng để thiết kế tường cọc giữ ổn định hoặc tăng hệ số an toàn của mái dốc. Bước phân tích thứ nhất phải được thực hiện trong chương trình Slope Stability để tính toán áp lực đất chủ động và bị động tác dụng lên tường cọc. Sau đó, tải trọng và vị trí mặt trượt  được chuyển sang chương trình Anti-Slide Pile để thực hiện các phân tích tiếp theo (xác định nội lực, biến dạng của cọc và thiết kế các biện pháp gia cường cho cọc).

Main Features

 • Analysis of internal forces and displacement of piles
 • Dimensioning of RC and steel cross-sections according to various standards
 • Possiblity to model double-row pile wall
 • Automatic calculation of coefficient of pressure reduction for soldier piles
 • Verification of rock bearing capacity for piles fixed in the rock
 • Transfer of required data from “Slope stability” program
 • Generally layered soil environment
 • Built-in database of soil parameters
 • Arbitrary number of surcharges applied to structures (strip, trapezoidal, concentrated load)
 • Modelling of water in front of and behind structures
 • Arbitrary number of anchors
 • Analysis according to the theory limit states and safety factor
 • Verification of internal stability of anchors
 • Various methods for the evaluation of the modulus of subsoil reaction (Schmitt, Ménard, Chadeisson, NF P 94, CUR 155)
 • EN 1997 – option to choose partial factors based on National Annexes
 • EN 1997 – option to choose all design approaches, consider design situations
 • General shape of terrain behind the structure
 • Berms in front of the structure
 • Earthquake effects (Mononobe-Okabe, Arrango, Chinese standards)
 • Analysis of earth pressures in effective and total parameters
 • Possibility to consider minimum dimensioning pressure
 • Envelope of internal forces for individual construction stages
 • The structure can be loaded by specified forces and moments

More Features

Tài liệu đào tạo

"Cọc chống trượt " Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2023

GEO5 2023
 • App ứng dụng di động giúp thu thập dữ liệu
 • Đám mây Điểm – mô đun phần mềm mới
 • Mô hình Hoek Brown (Ổn định mái dốc)
 • Kể đến các giai đoạn xây dựng (cho tất cả các mô đun)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.