GEO5 Phần mềm

Cọc chống trượt

Chương trình Cọc chống trượt được dùng để thiết kế tường cọc giữ ổn định hoặc tăng hệ số an toàn của mái dốc. Bước phân tích thứ nhất phải được thực hiện trong chương trình Slope Stability để tính toán áp lực đất chủ động và bị động tác dụng lên tường cọc. Sau đó, tải trọng và vị trí mặt trượt  được chuyển sang chương trình Anti-Slide Pile để thực hiện các phân tích tiếp theo (xác định nội lực, biến dạng của cọc và thiết kế các biện pháp gia cường cho cọc).

Các tính năng chính

 • Phân tích nội lực và chuyển vị của cọc
 • Định kích thước tiết diện ngang bê tông cốt thép, thép và gỗ theo nhiều tiêu chuẩn (EC, BS, SNiP, CSN, tiêu chuẩn Trung Quốc, v.v..)
 • Tự động tính toán hệ số giảm áp lực cho cọc chống
 • Kiểm tra khả năng chịu tải của đá mũi cọc trong trường hợp cọc ngàm vào đá
 • Truyền dữ liệu cần thiết từ chương trình tính toán Ổn định mái dốc
 • Môi trường đất tổng quát
 • Có sẵn bộ thông số nền đất
 • Số lượng tuỳ ý tải trọng tác dụng lên kết cấu (băng, hình thang, tải trọng tập trung)
 • Mô hình hóa môi trường nước phía trước và phía sau kết cấu, mô hình giếng nước
 • Mực nước hiện tại được mô hình hóa thông qua bảng mực nước ngầm hoặc sử dụng đường chuẩn áp lực nước lỗ rỗng
 • Phân tích theo lý thuyết trạng thái giới hạn và hệ số an toàn
 • Kiểm tra ổn định trong của neo
 • Nhiều phương pháp đánh giá mô đun phản lực đất nền (Schmitt, Ménard, Chadeisson, NF P 94, CUR 155)
 • EN 1997 - có thể chọn các hệ số theo các Phụ lục quốc gia
 • EN 1997 - quyền tự chọn các quy trình thiết kế tùy theo hoàn cảnh yêu cầu, xem xét các tình huống thiết kế
 • Bờ giữ nước trước kết cấu
 • Bờ giữ nước trước kết cấu
 • Ảnh hưởng động đất (Mononobe-Okabe, Arrango, tiêu chuẩn Trung Quốc)
 • Phân tích áp lực đất với các thông số hiệu quả và toàn phần
 • Biểu đồ bao nội lực cho các giai đoạn thi công riêng lẻ
 • Kết cấu có thể được tải bởi lực và mô men cụ thể

More Features

Tài liệu đào tạo

"Cọc chống trượt " Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.