GEO5 Phần mềm

PTHH – Động đất

PTHH – Động đất được sử dụng để thực hiện phân tích động lực của các cấu trúc địa kỹ thuật chịu ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển nền dưới tác dụng của động đất. Mô đun cho phép người dùng khai báo gia tốc nền theo dạng hàm lịch sử thời gian hoặc phổ phản ứng. Chương trình đưa ra kết quả là chuyển vị, nội lực, ứng suất và các đại lượng cơ học khác, kết quả được tóm tắt các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Phần mềm cũng sử dụng các phương pháp phân tích động trị riêng để tính toán tần số, chu kỳ dao động có kể đến hệ số cản của vật liệu.

PTHH – Động đất là một phần mở rộng của chương trình PTHH FEM program sử dụng cho các vấn đề địa kỹ thuật tổng quát.

Các tính năng chính

 • Mô hình vật liệu:
 • Hệ số cản của vật liệu
  • Đưa hệ số cản .
  • Hệ số cản gia tốc Rayleigh được phần mềm tính toán tự động hoặc do người dùng xác định.
 • Gia tốc nền:
  • Người dùng có thể khai báo gia tốc dưới dạng hàm lịch sử thời gian (Time history).
  • Phần mềm tự tạo phổ gia tốc nền tương thích với tiêu chuẩn Eurocode 8.
 • Điều kiện biên:
  • Các điều kiện biên khoá cứng dưới đáy cho các mô hình được tựa trên đất mềm/đá cứng.
  • Điều kiện biên không tác dụng ngược lại (Không gây phản lực ngược lại) cho các mô hình được tựa trên đất /đá.
  •  
 • Phân tích mô hình:
  • Phương pháp trị riêng trong phân tích động được sử dụng để tính tần số và chu kỳ dao động.
  • Phần mềm cũng xác định thành phần khối lượng tham gia dao động theo phương đứng và phương ngang.
 • Phân tích tính toán động đất có thể xác định trong bất kỳ giai đoạn thi công nào.

More Features

Tài liệu đào tạo

Môđun mở rộng của chương trình PTHH:

Môđun không được cung cấp riêng biệt. Bắt buộc kèm theo các chương trình PTHH khác.

"PTHH – Động đất" Thí dụ văn bản đầu ra

PTHH – Động đất - report

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.