GEO5

Thìa khóa cứng

Tải về gói cài đặt chương trình cho thìa khóa cứng mới nhất.

Fine License Customer

Phiên bản: 3.0.2.0
Ngày: 11 May 2022

The basic tool for a user keys and licences management (hardware & software). The application also installs the Sentinel License driver. More at “Fine License Customer“.

HASP HL Driver

Phiên bản: 7.54
Ngày: 12 May 2017

Command line version of the Sentinel Runtime Environment install customized for Fine. Please prefer Fine License Customer to update the driver.

Nâng cấp HASP HL firmware

Phiên bản: 3.25
Ngày: 17 May 2013

Dụng cụ nâng cấp firmware thìa khóa HASP từ các phiên bản cũ, bao gồm cả bản gốc HASP HL phiên bản 2.16. Hướng dẫn cài đặt.

Dụng cụ nhận biết thìa khóa cứng

Phiên bản: 6.60
Ngày: 19 Dec 2013

Công cụ nhận biết và giám sát thìa khóa cứng HASP. Nó cũng cho phép bạn cập nhật hủy cài đặt.

HASP Net License Manager

Phiên bản: 8.32.5.40
Ngày: 26 Nov 2009

HASP Net/NetTime quản lý giấy phép mạng. Chỉ dùng cho mạng với thìa khóa cứng HASP Net/NetTime. Hướng dẫn cài đặt.

Cập nhật giấy phép

Phiên bản: 1.2
Ngày: 18 Jul 2013

Cấu hình thìa khóa cứng từ xa. Dùng cho quản lý và gia hạn giấy phép từ xa.

Fine License Net Service

Phiên bản: 1.0
Ngày: 14 Nov 2018

For network administrators, use in case the server is not connected to the Internet. 
The service allows update of Fine licenses form 2017 version in network keys. Instructions:
Install and Configure the Network Service

Yêu cầu tối thiểu cho máy tính của bạn

  • Microsoft Windows 10
  • Độ phân giải của màn hình 1024×768 pixels
  • Graphics adapter supporting OpenGL 3.3
  • USB 2.0 port (except Demo versions)

  • Cảnh báo: Bạn có sử dụng máy Mac không? Thử ảo hóa hoặc khởi động kép..

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.