GEO5

Giao tiếp nhập xuất dữ liệu (import-exports)

Kết nối giữa các Mô đun phần mềm GEO5

Tất cả các Mô đun phần mềm GEO5 kết nối liên kết với nhau thông qua GeoClipboard, đây là cách để chuyển một lượng lớn dữ liệu bao gồm đất, giao diện, thông tin dự án, các cài đặt khác nhau, v.v.

Các Mô đun phần mềm cũng được tính toán liên kết với nhau; như là tường chắn từ Mô đun phần mềm Tường trọng lực có thể được kiểm tra ngay về độ ổn định tổng thể trong Mô đun phần mềm Ổn định mái dốc hoặc khả năng chịu lực của đất móng dưới tường có thể được kiểm tra bằng Mô đun phần mềm Móng nông. Sau đó, dữ liệu từ Mô đun phần mềm Ổn định mái dốc có thể được gửi đến mô-đun Ổn định mái dốc – dòng chảy, ở đó nước ngầm có thể được tính toán bằng phương pháp số.

Kết nối với các Mô đun phần mềm khác

Việc trao đổi với các phần mềm khác được kết nối thông qua các định dạng chung - như dữ liệu bảng (txt, xls), CAD, IFC, LandXML và nhiều định dạng khác. Hầu hết các dữ liệu đều có thể được nhập đầu vào và xuất kết quả ra thuận lợi.

Một điểm mạnh của phần mềm là việc nhập các kết quả thí nghiệm hiện trường - các Mô đun phần mềm có thể nhập dữ liệu trực tiếp như được ghi lại bởi máy đo - ví dụ: cpt, .gef, .gru, v.v.

Xuất dữ liệu IFC từ GEO5

Nhập bản đồ và hố khoan khảo sát từ dữ liệu mạng

Mô đun phần mềm Địa tầng bao gồm khả năng kết nối với các đơn vị khảo sát địa chất nhiều nơi trên thế giới. Điều này giúp bạn dễ dàng nhập dữ liệu từ bản đồ địa chất, hố khoan có sẵn vào Mô đun phần mềm.

Nếu dữ liệu bản đồ từ địa phương bạn không có sẵn trong các Mô đun phần mềm, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật vào phần mềm.

Tải dữ liệu khảo sát địa chất có sẵn lên phần mềm Địa tầng GEO5

Tiêu chuẩn ASG và SEP3

Mô đun phần mềm cập nhật các tiêu chuẩn địa chất và địa kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, chẳng hạn như AGS của Anh hoặc SEP3 của Đức.

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.