Chương trình dùng để kiểm tra tường đất gia cố cơ giới và tường chắn nhiều khối gia cố bằng cốt thép.

Các tính năng chính

 • Có sẵn bộ thông số của các dạng vật liệu gia cố địa kỹ thuật - Fortrac, Tensar, Miragrid, KB-grid, Acegrid, Secugrid, Enkagrid, Paralink, Paragrid etc.
 • Các dạng cốt thép, vật liệu gia cố, tự động xác định vị trí cốt thép
 • Các dạng hình dọc mái: tường khối xếp, mái dốc đơn giản hoặc mái dốc với gờ (có thể đặt lớp bao ngoài)
 • Kiểm tra ổn định cục bộ - trượt dọc theo cốt gia cường địa kỹ thuật, rách cốt gia cường và sức chịu lực kéo của cốt gia cường
 • Kiểm tra ổn định cục bộ trên mặt trượt cung tròn (Bishop, Spencer)
 • Phân tích kiểm chứng có thể được thực hiện theo EN 1997 - 1, LRFD hoặc phương pháp cổ điển (trạng thái giới hạn và hệ số an toàn)
 • EN 1997 - có thể chọn các hệ số theo các Phụ lục quốc gia
 • EN 1997 - quyền tự chọn các quy trình thiết kế tùy theo hoàn cảnh yêu cầu, xem xét các tình huống thiết kế
 • Môi trường địa hình với nhiều lớp đất nền
 • Có sẵn bộ thông số của đất nền
 • Số lượng bất kỳ các phân tích cho một bài toán
 • Các giai đoạn xây dựng phức tạp
 • Nhập dữ liệu hình học mặt trượt
 • Số lượng tuỳ ý tải trọng tác dụng lên kết cấu (băng, hình thang, tải trọng tập trung)
 • Số lượng tuỳ ý các lực nhập vào (neo, rào an toàn, vv.)
 • Mô hình hóa mực nước phía trước và phía sau kết cấu, mô hình giếng nước.
 • Hình dạng tổng quát của địa hình phía sau kết cấu
 • Gờ phía trước của kết cấu
 • Đa dạng các loại áp lực phía trước của kết cấu (tĩnh, động, di động)
 • Có thể không xem xét đến áp lực đất phía trước kết cấu
 • Tính áp lực đất và các thông số tổng quát
 • Ảnh hưởng của động đất (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Kiểm tra tường hư cấu trống dịch chuyển và lật
 • Kiểm tra sức chịu tải trọng của đất nền
 • Kiểm tra ổn định nội bộ (cốt gia cường vững chắc hoặc có thể uốn được - AASHTO, FHWQ, BS, tiêu chuẩn Trung Quốc)

More Features

Tài liệu đào tạo

Chương trình liên kết với nhau

Chương trình cho phép chuyển dữ liệu sang các chương trình sau để kiểm tra chi tiết hơn:

Thêm thông tin về liên kết giữa các chương trình GEO5.

"Tường MSE" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2023

GEO5 2023
 • App ứng dụng di động giúp thu thập dữ liệu
 • Đám mây Điểm – mô đun phần mềm mới
 • Mô hình Hoek Brown (Ổn định mái dốc)
 • Kể đến các giai đoạn xây dựng (cho tất cả các mô đun)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.