Chương trình dùng để kiểm tra tường đất gia cố cơ giới và tường chắn nhiều khối gia cố bằng cốt thép.

Các tính năng chính

 • Có sẵn bộ thông số của các dạng vật liệu gia cố địa kỹ thuật - Fortrac, Tensar, Miragrid, KB-grid, Acegrid, Secugrid, Enkagrid, Paralink, Paragrid etc.
 • Phân tích kiểm chứng có thể được thực hiện theo EN 1997 - 1, LRFD hoặc phương pháp cổ điển (trạng thái giới hạn và hệ số an toàn)
 • Kiểm tra tường hư cấu trống dịch chuyển và lật
 • Phân tích ổn định trượt và lật theo các mặt cắt bất kỳ qua kết cấu tường
 • Kiểm tra sức chịu tải trọng của đất nền
 • Phân tích trượt trên mặt vải địa kỹ thuật
 • Phân tích ổn định nội
  • Đối với sợi gia cường địa kỹ thuật có thể chịu kéo
   • Truyền thống – Dạng mặt trượt thẳng
   • Theo tiêu chuẩn – AASHTO
   • Theo tiêu chuẩn – FHWA NHI-10-024
  • Đối với sợi gia cường địa kỹ thuật không chịu kéo
   • AASHTO – Inextensible
   • JTGD30 – 2004 Highway China Code
   • TB 10025 – Railway China Code
   • BS 8006 – Coherent Gravity Method
 • Kiểm tra ổn định cục bộ trên mặt trượt cung tròn (Bishop, Spencer)
 • Các dạng cốt thép, vật liệu gia cố, tự động xác định vị trí cốt thép
 • Các dạng hình dọc mái: tường khối xếp, mái dốc đơn giản hoặc mái dốc với gờ (có thể đặt lớp bao ngoài)
 • Môi trường địa hình với nhiều lớp đất nền
 • Dữ liệu các thông số đất tích hợp sẵn
 • Các giai đoạn xây dựng phức tạp
 • Số lượng tuỳ ý tải trọng tác dụng lên kết cấu (băng, hình thang, tải trọng tập trung)
 • Số lượng tuỳ ý các lực nhập vào (neo, rào an toàn, vv.)
 • Ảnh hưởng của động đất (Mononobe-Okabe, Arrango)

More Features

Tài liệu đào tạo

Chương trình liên kết với nhau

Chương trình cho phép chuyển dữ liệu sang các chương trình sau để kiểm tra chi tiết hơn:

Thêm thông tin về liên kết giữa các chương trình GEO5.

"Tường MSE" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.