Tải xuống bản cài đặt, nâng cấp, hoặc cập nhật cho phần mềm bạn đã mua.

GEO5 thiết lập cá nhân

Ngày: 23 May 2024

Thiết lập cho cá nhân sẽ tự động được cài đặt hoặc được cập nhật trực tiếp từ phần mềm GEO5. Nếu bạn đã mua Phiên bản mới hơn (thông qua gói thuê bao, , Bảo trì, hoặc Nâng cấp đơn), bạn có thể cài đặt được ngay. Những người dùng khác chỉ có thể tải xuống phiên bản mới nhất mà đúng với Phiên bản họ đã mua.

 

Bản địa hóa

Yêu cầu tối thiểu cho máy tính của bạn

  • Microsoft Windows 10
  • Độ phân giải của màn hình 1024×768 pixels
  • Graphics adapter supporting OpenGL 3.3
  • USB 2.0 port (except Demo versions)

  • Cảnh báo: Bạn có sử dụng máy Mac không? Thử ảo hóa hoặc khởi động kép..

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.