GEO5

Thiết kế tường chắn đất

Tường chắn đất thông thường

Tường trọng lực bằng bê tông hoặc đá có thể được tính toán bởi mô đun phần mềm Tường trọng lực. Người dùng có thể định nghĩa hình dạng mặt cắt ngang của tường trong phần mềm. Tường chắn kiểu công xon bằng bê tông cốt thép được tính bằng Mô đun phần mềm Tường chắn kiểu công xon. Các trụ cầu với nhiều dạng cánh được tính toán trong mô đun phần mềm Trụ cầu.

Tất cả các mô đun phần mềm tính toán tường chắn đều được liên kết với nhau. Tính ổn định mái dốc được tính toán trong mô đun phần mềm Ổn định mặt dốc, khả năng chịu lực của móng được tính toán trong phần mềm tính móng nông hoặc sâu. Dữ liệu cần thiết để tính toán đều được tự động liên kết với nhau.

Tường chắn phân đoạn

Tường chắn đất kiểu phân đoạn được tạo thành từ nhiều khối. Kiểu tường này bao gồm tường chắn rọ đá, có thể được tính toán thiết kế trong mô đun phần mềm Tường chắn rọ đá. Mô đun phần mềm Mô đun phần mềm sử dụng để tính toán thiết kế loại tường chắn bao gồm khối đúc sẵn. Đặc biệt mô đun phần mềm Tường đá Redi-Rock tính toán với hệ thống tường làm các hệ thống khối đá Redi-Rock... Mỗi mô đun phần mềm đều kết hợp neo liên kết các khối vào các lưới cốt địa kỹ thuật.

Mô đun phần mềm Tường chắn gia cường được sử dụng thiết kế cho các tường chắn dạng khối xây được gia cường cốt thép với móng bê tông.

Tường đất gia cường lưới thép

Các trường hợp đặc biệt của tường chắn làm bằng đất gia cường có thể được tính toán trong hai mô đun phần mềm. Mô đun phần mềm Tường MSE sẽ xét đất được gia cường bằng lưới thép địa kỹ thuật, trong khi mô đun phần mềm Mặt dốc neo tính toán với neo và bê tông phun hoặc lưới thép.

Kết cấu chịu áp lực đất được tính toán trong mô đun phần mềm Áp lực đất.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.