Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Tường chắn và rọ đá

GEO5 bao gồm rất nhiều chương trình để phân tích tường và kết cấu đỡ – nhập số liệu đầu vào rất đơn giản và tường minh. Mỗi chương trình không chỉ cho phép phân tích kết cấu theo phương diện địa kỹ thuật, mà còn có khả năng kiểm tra vật liệu của tường.

Chương trình thiết kế tường chắn

Ổn định tổng thể của tất cả các dạng tường có thể phân tích trực tiếp bằng chương trình Ổn định Mái dốc, móng có thể phân tích bằng cách sử dụng chương trình Móng nông hoặc Cọc.

Introduction to Slope Stability      Introduction to Spread footing

Tường MSE được dùng để phân tích tường chắn từng đoạn, đường gia cường phải vải địa kỹ thuật. Nó bao gồm rất nhiều dữ liệu về vải địa kỹ thuật của các nhà cũng cấp khác nhau. Phần mềm để phân tích ổn định mái dốc có đinh neo (đinh chủ động với mặt bê tông phun) có tên gọi Mái dốc neo.

Introduction to retaining wall programs      Introduction to Pile CPT

Chương trình Mố cầu dùng để kiểm tra mố cầu bao gồm tường cánh và theo các giai đoạn thi công. Chương trình Áp lực đất cho phép kiểm tra áp lực đất tác dụng lên kết cấu chính.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Các chương trình liên quan:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.