Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Phân tích lún

Mặc dù GEO5 bao gồm các chương trình chuyên biệt cho phân tích lún và cố kết, sự lún của một công trình có thể phân tích trong tất cả các chương trình phân tích móng.

Chương trình phân tích lún

Chương trình Phân tích lún được thiết kế để phân tích lún của địa hình từ tải trọng chất thêm hoặc dưới đê. Nó cũng cho phép tính toán cố kết bằng phương pháp giải tích (Terzhagi).

Cũng có thể phân tích lún qua phương pháp PTHH trong chương trình PTTH. Do đó mô đun PTTH – Sự cố kết của đất cho phép tính lún.

Lún và xoay của móng nông có thể phân tích bằng chương trình Móng nông.

Introduction to Spread footing      Introduction to Pile CPT

Có thể tính lún hoặc đường cong nén-lún của cọc trong các chương trình Cọc, Cọc CPTNhóm cọc.

Chương trình Lún bề mặt được thiết kế để phân tích lún của đất và những rủi ro hư hỏng công trình trên một đường hầm được xây dựng.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.