Tính lún của móng

Tính lún của nền móng được bằng các mô đun phần mềm chuyên dụng cho móng nông và móng sâu:

Tính lún địa hịnh

Việc tính toán tính lún của đất nền; như là dưới kè hay dưới phụ tải trên nền, có thể được tính trong mô đun phần mềm Tính lún. Việc tính toán cố kết 1D cũng có thể được thực hiện trong Mô đun phần mềm này.

Đối với các bài toán phức tạp, lún có thể được tính toán bằng số trong Mô đun phần mềm PTTH có thể mô hình hóa bất kỳ tải trọng nào bao gồm cả tải trọng lặp. Với mô-đun PTHH - Sự cố kết của đất các lún cố kết với thoát nước đứng và ngang có thẻ được tính bằng phương pháp số.

Tính lún phía sau hệ giằng chống đỡ tạm

Kết cấu giằng chống đỡ tạm bị biến dạng tác động đến hố đào móng, nền đất phía sau kết cấu giằng sẽ bị lún xuống. Tính toán này được thực hiện trong Mô đun phần mềm Kiểm tra tường cừ.

Tính lún phía trên đường hầm

Việc tính toán vùng lún sụt quanh hố đào có thể được thực hiện trong Mô đun phần mềm Tổn hao đất bao gồm cả ảnh hưởng của lún đối với các công trình trong phạm vi ảnh hưởng. Vùng lún sụt cũng có thể được xác định bằng phương pháp số trong mô đun phần mềm PTTH là mô đun chính để tính toán đường hầm.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.