Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Phần mềm địa kỹ thuật và thiết kế nền móng

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau, mặc dù chúng tính toán một dạng kết cấu xác định.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Các tính năng mới trong GEO5 2022

GEO5 2022
  • Mô hình thông tin địa kỹ thuật và xây dựng (BIM-ĐKT) trong phần mềm GEO5
  • Cách mới của mô hình Anchor (FEM)
  • Phân tích sức chịu tải của cọc theo EA-Pfähle (Cọc)
  • Khả năng chịu lực của cọc theo phương pháp De Beer (Cọc xuyên tĩnh CPT)
  • Trực quan về tải và lò xo (Nhóm cọc)
  • Có catalogue UX thống kê cốt thép trong mô đun tường MSE

Công trình tiêu biểu

Stabizilace břehu (gabionový val)

Nádraží Veleslavín Metro Station

Địa điểm: Prague, Czech Republic
Thời gian thi công: 2011-2014
Phần mềm: GEO5 - FEM

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.