Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Phần mềm địa kỹ thuật và thiết kế nền móng

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau, mặc dù chúng tính toán một dạng kết cấu xác định.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Điều gì khiến GEO5 trở nên rất đặc biệt ?

Sự kết hợp giữa các phương pháp giải tích và phương pháp phần tử hữu hạn

GEO5 cho phép so sánh lời giải của hai phương pháp độc lập.

Mỗi mô đun chương trình được thiết kế cho một loại kết cấu công trình

Chính nhờ điều này mà các chương trình của GEO5 trở nên trực quan và dễ sử dụng.

Tích hợp rất nhiều tiêu chuẩn thiết kế, lý thuyết tính toán và phương pháp phân tích

GEO5 là công cụ hữu ích cho các kỹ sư trên toàn thế giới.

More testimonials

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2019

GEO5 2019

Tin tức chương trình

  • Tạo các mặt cắt mà (Địa tầng – Mặt cắt địa chất)
  • Hố khoan – Chi tiết đầu vào và báo cáo (Địa tầng – Trụ hố khoan)
  • Định nghĩa cốt thép trong các phần ( Chương trình Cọc, Thiết kế Tường cừ, Kiểm tra Tường cừ, Cọc chống trượt)
  • Tối ưu hóa mặ trượt trụ tròn theo việc chia lưới phần tử (Ổn định mái dốc)
  • Loại đất san lấp mới (Chương trình Tường)
  • Xuất sang file DOCX (tất cả các chương trình)

Công trình tiêu biểu

Stabizilace břehu (gabionový val)

Nádraží Veleslavín Metro Station

Địa điểm: Prague, Czech Republic
Thời gian thi công: 2011-2014
Phần mềm: GEO5 - FEM

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.