GEO5 PTHH - Chương trình hầm được sử dụng để thiết kế và phân tích các đường hầm. Nó bao gồm một công cụ chuyên dụng cho các định nghĩa của vỏ hầm, hệ thống neo và neo đá và vữa-tăng cường khu vực. Hệ số chùng ứng suất gán cho mỗi giai đoạn xây dựng có hiệu ứng 3D trong quá trình đào đất vào tính toán.

Đường hầm là một phần mở rộng của chương trình PTHH FEM program sử dụng cho các vấn đề địa kỹ thuật tổng quát.

Các tính năng chính

 • Hai tùy chọn cho mô hình hóa lớp lót hầm (Các phần tử dầm – 1D hoặc chuẩn 2D)
 • Tùy chọn để tạo ra một mô hình của lớp lót trong bộ tiền xử lý riêng biệt với dữ liệu trong một định dạng bên ngoài (như DXF)
 • Giới thiệu lớp lót đơn giản vào đất / khối đá - chỉnh topo và thế hệ lưới hoàn toàn tự động
 • Bất kỳ số lượng các giai đoạn xây dựng
 • Sử dụng hệ số chùng ứng suất với mô hình ứng xử 3D trong quá trình đào đất
 • Giới thiệu về hinged bearing ends của các phần tử dầm
 • Nhập vào tải nhiệt độ trên các dầm
 • Xem xét sự trương nở của đất
 • Xem xét sự co ngót lớp lót
 • Phân tích của một lớp lót thứ cấp bằng cách thay đổi các thông số hình học (các phần tử 1D) hoặc bằng cách thay đổi các thông số của các lớp lót ban đầu để cho phép việc chuyển giao ứng suất (các phần tư 2D)
 • Thêm vào các điểm quan trắc bất cứ nơi nào
 • Đồ thị biểu diễn sự phân bố các lực nội bộ trên các bộ phận hoạt động của lớp lót
 • Tự động phát sinh hệ neo cố định vào lớp lót
 • Giới thiệu về khu vực neo của khối đất được cải thiện (khu vực neo)

More Features

Tài liệu đào tạo

Môđun mở rộng của chương trình PTHH:

Môđun không được cung cấp riêng biệt. Bắt buộc kèm theo các chương trình PTHH khác.

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.