GEO5

Phiên bản dùng thử

Hãy dùng và trải nghiệm với phiên bản Demo dùng thử của chúng tôi / hoặc kích hoạt phiên bản dùng thử trong 14 ngày mà không có giới hạn về khả năng tính toán.

Phiên bản GEO5 dùng thử

Phiên bản: 2024
Ngày: 23 May 2024

Những hạn chế của phiên bản dùng thử:

 1. Loại đất nền phải được xác định trước
 2. Kích thước của kết cấu bị hạn chế
 3. Không cho phép lưu lại dữ liệu
 4. Không cho phép in và xuất báo cáo đầu ra (chỉ cho xem trước)
 5. Các báo cáo đầu ra được đánh dấu bằng thông báo "Phiên bản demo"

Các hạn chế của phiên bản dùng thử:

 1. Bản demo không cho phép lưu trữ các dữ liệu
 2. Không cho cho phép in các dữ liệu đầu ra (có thể xem, nhưng không dùng cho công việc khác được)
 3. Tất cả các dữ liệu đầu ra sẽ được đánh dấu với tiêu đề „Phiên bản dùng thử“

Bản địa hóa

Yêu cầu tối thiểu cho máy tính của bạn

 • Microsoft Windows 10
 • Độ phân giải của màn hình 1024×768 pixels
 • Graphics adapter supporting OpenGL 3.3
 • USB 2.0 port (except Demo versions)

 • Cảnh báo: Bạn có sử dụng máy Mac không? Thử ảo hóa hoặc khởi động kép..

Demo qua bài viết

Liên hệ Nếu bạn muốn gửi Demo trên ổ USB. Chúng tôi sẽ gửi miễ phí qua bưu điện.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.