Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Try working with our demo version and/or activate the 14-day trial version without analysis restrictions.

GEO5 Phiên bản Demo

Phiên bản: 2023
Ngày: 16 Nov 2022

Demo version restrictions:

 1. One predefined soil
 2. Limited dimensions of the structure
 3. Does not allow saving data
 4. Does not allow print and export of output report (preview only)
 5. Output reports are marked with notice "Demo version"

Trial version will be accessible during November.

 

Trial version restrictions:

 1. Bản demo không cho phép lưu trữ các dữ liệu
 2. Không cho cho phép in các dữ liệu đầu ra (có thể xem, nhưng không dùng cho công việc khác được)
 3. Tất cả các dữ liệu đầu ra sẽ được đánh dấu với tiêu đề „Phiên bản demo“

Ngôn ngữ dùng được:

Yêu cầu tối thiểu cho máy tính của bạn

 • Microsoft Windows 10
 • Độ phân giải của màn hình 1024×768 pixels
 • Graphics adapter supporting OpenGL 3.3
 • USB 2.0 port (except Demo versions)

 • Cảnh báo: Bạn có sử dụng máy Mac không? Thử ảo hóa hoặc khởi động kép..

Demo qua bài viết

Liên hệ Nếu bạn muốn gửi Demo trên ổ USB. Chúng tôi sẽ gửi miễ phí qua bưu điện.

Try working with GEO5 Software

Activate the 14-day Trial Version without analysis restrictions for free.