GEO5 Phần mềm

Địa tầng – Công tác đất

Modun Công tác đất được thiết kế để mô hình hóa các kết cấu, như hố móng, đường bộ, đường sắt, mỏ đá, mái dốc và cấu trúc khác. Nó cũng cung cấp tính toán khối lượng đào đắp hoặc dịch chuyển địa hình. Các mặt cắt ngang có thể được xuất sang các chương trình GEO5 khác cũng có thể được tạo.

Công tác đất là một mô đun mở rộng của chương trình Địa tầng program.

Các tính năng chính

 • Từng bước mô hình các công việc đào đắp bằng các giai đoạn xây dựng.
 • Địa hình được nhập vào thông qua các điểm (có thể sử dụng mô đun Đám mây điểm) hoặc bằng việc xác định các công tác đất
 • Lựa chọn chế độ đầu vào đào đắp – lấp, đào hoặc kết hợp cả hai.
 • Tính toán khối lượng đào đắp – so với các giai đoạn trước hoặc trạng thái ban đầu.
 • Tính toán sự thay đổi của lượng nước trên địa hình.
 • Tính toán khối lượng đào của từng loại đất có xét đến độ cong.
 • Xuất mặt cắt để đánh giá sang các chương trình GEO5 khác.

More Features

Tài liệu đào tạo

Môđun mở rộng của chương trình Địa tầng:

Mô Đun không được cung cấp riêng biệt. Bắt buộc kèm theo các chương trình Địa tầng khác.

"Địa tầng – Công tác đất" Thí dụ văn bản đầu ra

GEO5 Địa tầng – Công tác đất - sample report

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.