Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Địa tầng – Công tác đất

Modun Công tác đất được thiết kế để mô hình hóa các kết cấu, như hố móng, đường bộ, đường sắt, mỏ đá, mái dốc và cấu trúc khác. Nó cũng cung cấp tính toán khối lượng đào đắp hoặc dịch chuyển địa hình. Các mặt cắt ngang có thể được xuất sang các chương trình GEO5 khác cũng có thể được tạo.

Công tác đất là một mô đun mở rộng của chương trình Địa tầng program.

 • Có sẵn trong các gói:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

 • Từng bước mô hình các công việc đào đắp bằng các giai đoạn xây dựng.
 • Nhập địa hình từ đo đạc trắc địa hoặc bằng cách xác định các công việc đào đắp
 • Lựa chọn chế độ đầu vào đào đắp – lấp, đào hoặc kết hợp cả hai.
 • Tính toán khối lượng đào đắp – so với các giai đoạn trước hoặc trạng thái ban đầu.
 • Tính toán sự thay đổi của lượng nước trên địa hình.
 • Tính toán khối lượng đào của từng loại đất có xét đến độ cong.
 • Tự động giảm số điểm khi nhập đám mây điểm.
 • Xuất mặt cắt để đánh giá sang các chương trình GEO5 khác.

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2021

GEO5 2021

Tin tức chương trình

 • Chức năng Tạo ghi chú (cả các chương trình của GEO5)
 • Địa tầng – Công tác đất (module mới)
 • PTHH – Động đất (module mới)
 • Hệ tọa độ (Địa tầng)
 • Tấm chèn và tấm có dầm đỡ (Kiểm tra tường cừ)

"Địa tầng – Công tác đất" Thí dụ văn bản đầu ra

GEO5 Địa tầng – Công tác đất - sample report

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Môđun mở rộng của chương trình Địa tầng:

Mô Đun không được cung cấp riêng biệt. Bắt buộc kèm theo các chương trình Địa tầng khác.

GEO5 saves your time!

More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.