Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

PTHH - Sự cố kết của đất

Chương trình GEO5 FEM – Chương trình này dùng để tính toán lún cố kết theo thời gian của đất dưới đáy móng, đập chịu tải trọng bề mặt. Căn cứ trên tải trọng tác dụng, kết cấu công trình và các điều kiện thủy lực, chương trình sẽ phân tích các kết quả về ứng suất, biến dạng, vùng biến dạng dẻo, phân bố áp lực lỗ rỗng, mực nước ngầm và dòng thấm của mô hình.

Lún cố kết là một phần mở rộng của chương trình PTHH FEM program sử dụng cho các vấn đề địa kỹ thuật tổng quát.

 • Có sẵn trong các gói:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Các tính năng chính

 • Mô hình vật liệu:
  • Mô hình đàn hồi tuyến tính
  • Mô hình Mohr-Coulomb
  • Mô hình Mohr-Coulomb cải tiến
  • Mô hình Drucker-Prager
 • Có thể sử dụng hệ số thấm khác nhau cả theo phương ngang và phương đứng (vật liệu thấm một phương)
 • Có thể chọn các loại đất khác nhau trong tính toán lún cố kết
 • Tải trọng có thể là hằng số hoặc thay đổi theo thời gian
 • Optional activation là tính năng cho phép mô phỏng quá trình thấm theo tiến độ thi công đê đập
 • Có thể mô phỏng thấm cố kết trên nhiều giai đoạn thi công liên tục
 • Có thể tính toán biến dạng và độ lún của nền đất theo thời gian gây ra bởi tải trọng bề mặt
 • Có thể tính toán áp lực nước lỗ rỗng và sự thay đổi mực nước ngầm theo thời gian
 • Có thể lập biểu đồ quan sát thay đổi tại một số mặt cắt bằng hai tính năng monitors và graphs
 • Kết xuất dữ liệu hình học và sự thay đổi mực nước ngầm bằng Import and export dưới dạng tệp tin DWG, DXF
 • Chia sẻ dữ liệu mực nước ngầm giữa các dự án thông qua GeoClipboard

 

 

 

 

 

More Features

Tài liệu đào tạo

Các tính năng mới trong GEO5 2022

GEO5 2022
 • Mô hình thông tin địa kỹ thuật và xây dựng (BIM-ĐKT) trong phần mềm GEO5
 • Cách mới của mô hình Anchor (FEM)
 • Phân tích sức chịu tải của cọc theo EA-Pfähle (Cọc)
 • Khả năng chịu lực của cọc theo phương pháp De Beer (Cọc xuyên tĩnh CPT)
 • Trực quan về tải và lò xo (Nhóm cọc)
 • Có catalogue UX thống kê cốt thép trong mô đun tường MSE

"PTHH - Sự cố kết của đất" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Môđun mở rộng của chương trình PTHH:

Môđun không được cung cấp riêng biệt. Bắt buộc kèm theo các chương trình PTHH khác.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.