Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Địa tầng

Chương trình địa tầng GEO5 được thiết kế để đánh giá các kết quả từ việc khảo sát địa chất (lỗ khoan, CPT, SPTs ...), tạo mô hình địa chất 2D hoặc 3D và xuất các mặt cắt với cấu trúc địa chất vào các chương trình thiết kế của GEO5.

Khảo sát địa chất, mô đun mở rộng phục vụ cho việc làm báo cáo khảo sát địa chất, sẽ được khởi chạy vào mùa thu trong phiên bản 2018.

Giá chương trình: $690 ( 600 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình địa tầng

 • Đánh giá các kết quả kiểm tra tại hiện trường - các lỗ khoan và các bài kiểm tra thực địa
 • Giải thích các bài kiểm tra hiện trường (CPT, SPT, DMT, DPT) vào hồ sơ địa chất
 • Xây dựng các mô hình tầng đất dạng 2D và 3D
 • Dễ dàng mô hình hoá môi trường địa chất (các lớp ngang hay nghiêng, thấu kính, các khuyết tật)
 • Dễ dàng xác định vết cắt đất và cấu trúc địa chất
 • Xuất sang các chương trình GEO5 và chương trình CAD đã chọn
 • Báo cáo địa chất cơ sở
 • Nhập các kiểm tra CPT và SPT ở nhiều định dạng (TXT format, gINT format, AGS format or NEN standard)
 • Mô đun khảo sát địa chất sẽ được khởi chạy vào mùa thu trong phiên bản 2018

More Features

Tài liệu đào tạo

GEO5 2018

GEO5 2018

Các tính năng

 • Chương trình mới Địa tầng
 • Chương trình mới Móng nông CPT
 • Có thể thay đổi góc nhìn trong quá trình nhập và chỉnh sửa một cấu kiện
 • Thiết kế móng nông từ bê tông toàn khối (Móng nông)

"Địa tầng" Thí dụ văn bản đầu ra

GEO5 Đánh giá kết quả từ khảo sát hiện trường

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.