GEO5

App ứng dụng di động giúp Thu thập Dữ liệu khảo sát địa chất

Chúng tôi giới thiệu app ứng dụng di động GEO5 Data Collector thu thập dữ liệu địa chất tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm.
Dữ liệu này có thể được trao đổi giữa ứng dụng di động và mô đun Địa tầng GEO5. Ứng dụng dành cho thiết bị AndroidApple giúp đơn giản hóa và tăng tốc quá trình khảo sát địa chất.