Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Ổn định mái đá

Chương trình dùng cho phân tích ổn định mái đá và tường tùy theo dạng mặt trượt (mặt trượt phẳng hoặc gãy khúc hoặc nêm đá)

Giá chương trình: $750 ( 650 € )
 • Available in packages:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

 • Mặt trượt phẳng hoặc mặt trượt gãy khúc
 • Mặt trượt không gian dạng nêm đất
 • Các mẫu vật liệu theo Mohr-Coloumb, Hoek-Brown và Banton-Bandis
 • Mặt  phẳng trượt dạng băng, nhấp nhô hoặc bậc thang
 • Mặt trượt gãy khúc
 • Dễ dàng nhập hình học khối đá
 • Mô hình hình khối đá nhô ra cho nêm đá 3D
 • Số lượng tuỳ ý các tải trọng (băng, hình thang, tuyến tính)
 • Số lượng tuỳ ý các thanh neo
 • Mô hình nước tại điểm nối và điểm nứt kéo, các lực tác động do nước trên mặt trượt
 • Ảnh hưởng của động đất
 • Mô hình lập thể cho nêm đá (mô hình Markland)

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2019

GEO5 2019

Tin tức chương trình

 • Tạo các mặt cắt mà (Địa tầng – Mặt cắt địa chất)
 • Hố khoan – Chi tiết đầu vào và báo cáo (Địa tầng – Trụ hố khoan)
 • Định nghĩa cốt thép trong các phần ( Chương trình Cọc, Thiết kế Tường cừ, Kiểm tra Tường cừ, Cọc chống trượt)
 • Tối ưu hóa mặ trượt trụ tròn theo việc chia lưới phần tử (Ổn định mái dốc)
 • Loại đất san lấp mới (Chương trình Tường)
 • Xuất sang file DOCX (tất cả các chương trình)

"Ổn định mái đá" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi
More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.