Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Ổn định mái đá

Chương trình dùng cho phân tích ổn định mái đá và tường tùy theo dạng mặt trượt (mặt trượt phẳng hoặc gãy khúc hoặc nêm đá)

 • Có sẵn trong các gói:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

 • Mặt trượt phẳng hoặc mặt trượt gãy khúc
 • Mặt trượt không gian dạng nêm đất
 • Các mẫu vật liệu theo Mohr-Coloumb, Hoek-Brown và Banton-Bandis
 • Mặt  phẳng trượt dạng băng, nhấp nhô hoặc bậc thang
 • Mặt trượt gãy khúc
 • Dễ dàng nhập hình học khối đá
 • Mô hình hình khối đá nhô ra cho nêm đá 3D
 • Số lượng tuỳ ý các tải trọng (băng, hình thang, tuyến tính)
 • Số lượng tuỳ ý các thanh neo
 • Mô hình nước tại điểm nối và điểm nứt kéo, các lực tác động do nước trên mặt trượt
 • Ảnh hưởng của động đất
 • Mô hình lập thể cho nêm đá (mô hình Markland)

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2021

GEO5 2021

Tin tức chương trình

 • Chức năng Tạo ghi chú (cả các chương trình của GEO5)
 • Địa tầng – Công tác đất (module mới)
 • PTHH – Động đất (module mới)
 • Hệ tọa độ (Địa tầng)
 • Tấm chèn và tấm có dầm đỡ (Kiểm tra tường cừ)

"Ổn định mái đá" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

GEO5 saves your time!

More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.