GEO5 Phần mềm

Tường đúc sẵn

Chương trình được dùng để kiểm tra và thiết kế tường được làm từ các khối bê tông đúc sẵn.

Các tính năng chính

 • Phân tích kiểm chứng có thể được thực hiện theo EN 1997 - 1, LRFD hoặc phương pháp cổ điển (trạng thái giới hạn, và hệ số an toàn)
 • EN 1997 - có thể chọn các hệ số theo các Phụ lục quốc gia
 • EN 1997 - quyền tự chọn các quy trình thiết kế tùy theo hoàn cảnh yêu cầu, xem xét các tình huống thiết kế
 • Phăn tích ổn định cục bộ (lật, sự dịch chuyển, sức chịa tải của nần đất)
 • Có thể định dạng hình học các loại khối
 • Môi trường đất tổng quát
 • Dữ liệu các thông số đất tích hợp sẵn
 • Số lượng tuỳ ý tải trọng tác dụng lên kết cấu (băng, hình thang, tải trọng tập trung)
 • Số lượng tuỳ ý các lực nhập vào (neo, rào an toàn, vv.)
 • Mô hình hóa môi trường nước phía trước và phía sau kết cấu, mô hình giếng nước
 • Hình dạng tổng quát của địa hình phía sau kết cấu
 • Sức kháng phía trước cấu trúc (tĩnh, động, di động)
 • Các dạng kết cấu móng mới bên dưới tường (móng băng, cọc)
 • Bờ giữ nước trước kết cấu
 • Ảnh hưởng của động đất (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Khả năng xem xét áp lực định kích thước tối thiểu
 • Phân tích áp lực đất hữu hiệu và các thông số tổng quát
 • Lưới chống đỡ nhô ra với neo
 • Các giai đoạn xây dựng
 • Xuất sang định dạng IFC - Hỗ trợ BIM

More Features

Tài liệu đào tạo

Chương trình liên kết với nhau

Chương trình cho phép chuyển dữ liệu sang các chương trình sau để kiểm tra chi tiết hơn:

Thêm thông tin về liên kết giữa các chương trình GEO5.

"Tường đúc sẵn" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.