Gói Tường chắn

Gói Tường chắn chứa các chương trình phân tích thiết kế cho nhiều loại tường chắn khác nhau. Gói cũng chứa chương trình Ổn định mái dốc để kiểm tra độ ổn định và chương trình Móng nông để phân tích khả năng chịu tải của nền. Bạn có thể tiết kiệm được 3737 % so với việc mua các mô đun phần mềm riêng lẻ.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.