Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Phân tích ổn định

GEO5 bao gồm nhiều chương trình tính toán ổn định của mái đất, mái đá, đập, đê mới đắp và kiểm tra ổn định của tường chắn.

Chương trình phân tích ổn định

Chương trình chính dùng cho tính toán ổn định là Ổn định mái dốc. Chương trình cho phép phân tích ổn định mái dốc với cung trượt tròn hoặc cung trượt gấp khúc, đồng thời tự động xác định mặt trượt nguy hiểm nhất. Nó liên kết với tất cả các chương trình phân tích Thiết kế đào đấtThiết kế Tường chắn. Phần mềm cũng cho phép khai báo hệ neo, vải địa kỹ thuật, hoạt tải, và ảnh hưởng của động đất trong mô hình.

GEO5 Introduction to Slope Stability     

Chương trình dùng cho phân tích tường MSE được gia cường bởi vải địa kỹ thuật là Tường MSE, chứa đựng một rất nhiều dữ liệu về vải địa kỹ thuật của các nhà cung cấp khác nhau. Phần mềm để phân tích ổn định mái dốc có đinh neo (đinh chủ động với mặt bê tông phun) có tên gọi Mái dốc neo.

Ổn định mái đá là chương trình được xây dựng để phân tích ổn định của mái đá cho những dạng phá hoại nhất định, bao gồm mặt bằng hoặc mặt trượt gấp khúc, hoặc nêm đá.

Chương trình Cọc chống trượt được dùng để thiết kế tường cọc giữ ổn định hoặc tăng hệ số an toàn của mái dốc.

Tất cả các bài toán ổn định đều có thể được giải bằng phương pháp phần tử hữu hạn (giảm fi, c) trong chương trình PTHH. Áp lực nước ngầm có thể tính toán trong chương trình PTHH – dòng chảy, sau đó chuyển sang chương trình Ổn định Mái dốc hoặc PTHH để tính toán ổn định.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.