GEO5

Phân tích ổn định

Phân tích ổn định mái dốc

Ổn định tổng thể trong mái dốc bao gồm đất hoặc đá phong hóa được tính toán phân tích trong mô đun phần mềm Ổn định mái dốc. Phần mểm có thể xác định được mặt trượt hình tròn hoặc đa giác nguy hiểm nhất, xử lí các điều kiện nước ngầm và kết hợp thêm các yếu tố gia cường chống trượt như neo, đinh, cốt thép, cọc.

Cọc chống trượt có thể được kiểm tra về biến dạng và khả năng chịu lực trong mô đun phần mềm Cọc chống trượt.

GEO5 Phần mềm địa kỹ thuật và thiết kế nền móng - Phân tích ổn định mái dốc

Ổn định mái đá

Mô đun phần mềm Ổn định của đá tính ổn định của mái dốc đá theo mặt trượt phẳng hoặc đa giác. Phần mềm cũng có thể phân tích các nêm đá bằng phép chiếu lập thể Lambert.

GEO5 Phần mềm địa kỹ thuật và thiết kế nền móng - Ổn định mái đá

Ổn định theo mặt trượt người dùng

Các mái dốc được gia cường bằng lưới thép địa kỹ thuật có thể được thiết kế trong mô đun phần mềm Tường MSE. Ngoài tính toán ổn định tổng thể, Mô đun phần mềm này có thể thực hiện các kiểm định cần thiết như tính ổn định bền, sự trượt qua cốt thép, kiểm tra lật, trượt hoặc khả năng chịu tải của nền đất.

Mô đun phần mềm Mái dốc neo được thiết kế để phân tích mặt dốc được chắn bởi móng và bê tông phun lưới thép. Ngoài tính ổn định tổng thể, Mô đun phần mềm cũng có thể kiểm tra độ bền ổn định và kích thước của lớp phủ bê tông cốt thép hoặc lưới thép.

GEO5 Phần mềm địa kỹ thuật và thiết kế nền móng - Ổn định theo mặt trượt người dùng

Phân tích phần tử hữu hạn

Mực nước ngầm có thể được tính bằng phương pháp số về lưu lượng nước thấm trong mô-đun Ổn định mái dốc - Dòng chảy. Cả mực nước ngầm ổn định và tức thời đều được kể đến trong phân tích tính toán.

Ổn định tổng thể của mái dốc có thể được phân tích bằng phương pháp số trong mô đun phần mềm PTHH. Phần mềm sử dụng phương pháp lặp từng bước, tính suy giảm độ bền cắt M-C theo tham số (ϕ, c), có thể chạy trong bất kỳ giai đoạn xây dựng nào. Phần mềm có thể liên kết với mô-đun phần mềm PTHH - Dòng chảy để phân tích số về độ thấm.

GEO5 Phần mềm địa kỹ thuật và thiết kế nền móng - Phân tích phần tử hữu hạn

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.