Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Địa tầng – Trụ hố khoan

Mô đun Địa tầng- Trụ hố khoan được sử dụng để báo cáo dữ liệu địa chất từ khảo sát địa chất (hố khoan, hố đào, SPT, CPT, DMT… và hơn nữa). Nó cung cấp một cơ sở dữ liệu về các mẫu được xác định trước và khả năng tạo các mẫu và báo cáo dữ liệu do người dùng tự tạo.

Để tạo các mặt cắt ngang sử dụng mô đun Địa tầng- Mặt cắt. Các mô đun là phần mở rộng của chương trình Địa tầng.

 

Chương trình Địa tầng với các mô đun Log và Cross Section có sẵn trong “Gói địa chất” với giá 1.500 € ($1.700).

Giá mô-đun: $690 ( 600 € )
 • Available in packages:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng

 • Báo cáo khảo sát địa chất chuyên nghiệp bao gồm hố khoan, dữ liệu CPT, SPT và DMT
 • Cơ sở dữ liệu toàn diện các mẫu được xác định trước
 • Khả năng tạo các báo cáo dữ liệu và mẫu do người dùng xác định
 • Danh mục các mẫu và màu sắc
 • Có sẵn nhiều dạng mẫu và màu sắc đa dạng
 • Xuất các bản vẽ theo tỉ lệ
 • Xuất ra nhiều định dạng (PDF, DXF, MS Word,…)
 • Độc lập với các chương trình CAD

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2019

GEO5 2019

Tin tức chương trình

 • Tạo các mặt cắt mà (Địa tầng – Mặt cắt địa chất)
 • Hố khoan – Chi tiết đầu vào và báo cáo (Địa tầng – Trụ hố khoan)
 • Định nghĩa cốt thép trong các phần ( Chương trình Cọc, Thiết kế Tường cừ, Kiểm tra Tường cừ, Cọc chống trượt)
 • Tối ưu hóa mặ trượt trụ tròn theo việc chia lưới phần tử (Ổn định mái dốc)
 • Loại đất san lấp mới (Chương trình Tường)
 • Xuất sang file DOCX (tất cả các chương trình)

"Địa tầng – Trụ hố khoan" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Báo cáo xuất được định trước

Mô đun Địa tầng - Trụ hố khoan chứa nhiều giao thức đầu ra được xác định trước cho các thí nghiệm hiện trường khác nhau (lỗ khoan, giếng, SPT, CPT, DMT và hơn nữa)

 

More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.