Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Địa tầng – Trụ hố khoan

Mô đun Địa tầng- Trụ hố khoan được sử dụng để báo cáo dữ liệu địa chất từ khảo sát địa chất (hố khoan, hố đào, SPT, CPT, DMT… và hơn nữa). Để tạo các mặt cắt ngang sử dụng mô đun Địa tầng- Mặt cắt. Các mô đun là phần mở rộng của chương trình Địa tầng.

 

Chương trình Địa tầng với các mô đun Log và Cross Section có sẵn trong “Gói địa chất” với giá 1.500 € ($1.700).

Giá mô-đun: $690 ( 600 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Tính năng (bổ sung)

 • Báo cáo khảo sát địa chất chuyên nghiệp bao gồm hố khoan, dữ liệu CPT, SPT và DMT
 • Cơ sở dữ liệu toàn diện các mẫu được xác định trước
 • Khả năng tạo các báo cáo dữ liệu và mẫu do người dùng xác định
 • Có sẵn nhiều dạng mẫu và màu sắc đa dạng
 • Xuất các bản vẽ theo tỉ lệ
 • Xuất ra nhiều định dạng (PDF, DXF, MS Word,…)
 • Độc lập với các chương trình CAD

More Features

Tài liệu đào tạo

GEO5 2019

GEO5 2019

Các tính năng

 • Nhập tọa độ GPS với kết nối trực tiếp tới Google Maps
 • Xuất sang cả định dạng BIM và IFC LandXML
 • Nhập các định dạng kiểm tra thực địa bao gồm AGS, TXT, UNI, CPT, GEF (Địa tầng)
 • Các mô đun Địa tầng GEO5 mới - Trụ hố khoanMặt cắt địa chất

"Địa tầng – Trụ hố khoan" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Predefined output protocols

The Documentation module contains many predefined output protocols for various field type tests (boreholes, wells, SPT, CPT, DMT,...)

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.