GEO5 Software

Địa tầng – Trụ hố khoan

Mô đun Địa tầng- Trụ hố khoan được sử dụng để báo cáo dữ liệu địa chất từ khảo sát địa chất (hố khoan, hố đào, SPT, CPT, DMT… và hơn nữa). Nó cung cấp một cơ sở dữ liệu về các mẫu được xác định trước và khả năng tạo các mẫu và báo cáo dữ liệu do người dùng tự tạo.

Để tạo các mặt cắt ngang sử dụng mô đun Địa tầng- Mặt cắt. Các mô đun là phần mở rộng của chương trình Địa tầng.

Các tính năng

 • Báo cáo khảo sát địa chất chuyên nghiệp bao gồm hố khoan, dữ liệu CPT, SPT và DMT
 • Cơ sở dữ liệu toàn diện các mẫu được xác định trước
 • Khả năng tạo các báo cáo dữ liệu và mẫu do người dùng xác định
 • Danh mục các mẫu và màu sắc
 • Có sẵn nhiều dạng mẫu và màu sắc đa dạng
 • Xuất các bản vẽ theo tỉ lệ
 • Xuất ra nhiều định dạng (PDF, DWG, DXF, MS Word,…)
 • Độc lập với các chương trình CAD

More Features

Tài liệu đào tạo

Môđun mở rộng của chương trình Địa tầng:

Mô Đun không được cung cấp riêng biệt. Bắt buộc kèm theo các chương trình Địa tầng khác.

"Địa tầng – Trụ hố khoan" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2023

GEO5 2023
 • App ứng dụng di động giúp thu thập dữ liệu
 • Đám mây Điểm – mô đun phần mềm mới
 • Mô hình Hoek Brown (Ổn định mái dốc)
 • Kể đến các giai đoạn xây dựng (cho tất cả các mô đun)

Báo cáo xuất được định trước

Mô đun Địa tầng - Trụ hố khoan chứa nhiều giao thức đầu ra được xác định trước cho các thí nghiệm hiện trường khác nhau (lỗ khoan, giếng, SPT, CPT, DMT và hơn nữa)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.