GEO5

Thu thập dữ liệu

App di động

App di động GEO5 Thu thập dữ liệu-GEO5 Data Collector (dành cho Android và iOS) được sử dụng để thu thập dữ liệu ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm chạy trên cả điện thoại và máy tính bảng. Ứng dụng di động này và mô đun phần mềm Địa tầng có thể trao đổi dữ liệu với nhau.

Mô đun ứng dụng di động cho phép nhập dữ liệu dựa theo định dạng mẫu của mô đun Địa tầng, làm việc với bản đồ của Google và dữ liệu GPS, hình ảnh, video cũng như các bản ghi âm. Vì ứng dụng di động làm việc cùng các định dạng mẫu, người dùng có thể dễ dàng xác định những dữ liệu cần nhập. Ứng dụng này đã có sẵn trên Google Play, iOS.

GEO5-logo QR code - Google Play Logo Google Play

Xử lý dữ liệu khảo sát trên thực địa bằng ứng dụng di động

Làm việc với các đám mây điểm

Các đám mây điểm lên đến 100 triệu điểm có thể được xử lý Đám mây điểm. Nó cho phép loại bỏ các công trình, thực vật, sự biến động của mặt nước, dẫn đến giảm số lượng các điểm thực thể. Mô-đun sau đó nhập đám mây điểm đã được xử lý vào mô đun phần mềm Địa tầng, và cũng có thể sử dụng màu sắc từ đám mây để tô màu địa hình trong Địa tầng. Các đám mây điểm từ cả phép quang trắc lẫn LIDAR đều có thể được xử lý.

Đám mây Điểm – mô đun phần mềm mới

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.