Mobile app GEO5 Data Collector (for Android and iOS) is used for data collection in the field or laboratory and works with mobile phones and tablets. The mobile application and the Stratigraphy program can then exchange these data.

Các tính năng chính

More Features

Tài liệu đào tạo

Các tính năng mới của GEO5 2023

GEO5 2023
  • App ứng dụng di động giúp thu thập dữ liệu
  • Đám mây Điểm – mô đun phần mềm mới
  • Mô hình Hoek Brown (Ổn định mái dốc)
  • Kể đến các giai đoạn xây dựng (cho tất cả các mô đun)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.