GEO5 Phần mềm

Data Collector (App)

App Ứng dụng di động GEO5 Data Collector (dành cho hệ điều hành AndroidiOS) được sử dụng để thu thập dữ liệu tại hiện trường hoặc trong phòng thí nghiệm và có thể làm việc với điện thoại di động và máy tính bảng. Sau đó, ứng dụng di động và mô đun Địa tầng có thể trao đổi làm việc dữ liệu này.

Các tính năng chính

More Features

Tài liệu đào tạo

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
  • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
  • Kết nối đám mây
  • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
  • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
  • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.