Thiết kế cọc đơn

Mô đun phần mềm Cọc được sử dụng để tính toán sức chịu tải nén dọc trục (đứng) và ngang của một cọc đơn. Tính toán này có thể được thực hiện bằng một số phương pháp giải tích và phương pháp số theo mô hình độ cứng lò xo. Phần mềm sử dụng đường cong tải trọng-độ lún để từ đó xác định độ lún của cọc. Phần mềm cũng thiết kế cốt thép dọc và cốt thép chịu cắt cho các cọc bê tông cốt thép. Mô đun phân fmềm cũng có thể kiểm tra khả năng chịu lực của cọc gỗ và cọc thép.

Khả năng chịu nén dọc trục và độ lún của cọc cũng có thể được xác định trực tiếp từ kết quả thí nghiệm hiện trường (CPT, SPT) trong mô đun Cọc CPT.

Phân tích nhóm cọc

Các nhóm cọc hoặc cọc mini được liên kết với đài cọc là một tấm cứng có thể được tính toán trong mô đun phần mềm Nhóm cọc. Phần mềm có thể tính với đất dính và không kết dính cũng như khi tính theo phương pháp số mô hình lò so. Khi sử dụng mô hình lò xo, khả năng chịu lực của từng cọc hoặc các cọc mini có thể được kiểm tra trong Mô đun phần mềm Cọc hoặc Cọc mini. Dữ liệu được tự động chuyển trong cả 2 mô đun phần mềm.

Các nhóm cọc có thể được tính trực tiếp dựa trên dữ liệu thí nghiệm hiện trường trong mô đun phần mềm Cọc CPT.

Phân tích cọc mini

Mô đun phần mềm Cọc mini thiết kế các cọc mini chịu tải bởi các lực và mômen tập trung. Mô đun phần mềm có thể kiểm tra khả năng chịu tải đứng thân cọc và mũi cọc. Mô đun phần mềm cũng thực hiện kiểm tra ổn định tổng thể do độ mảnh (buckling checks) và cho phép xem xét ảnh hưởng của sự ăn mòn đến cọc.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.