Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Móng sâu

Trong GEO5 có chứa một số chương trình dùng để tính toán móng cọc. Vì vậy cần cân nhắc để lựa chọn chương trình tính phù hợp, căn cứ vào loại hình kết cấu và các kết quả khảo sát địa chất có sẵn.

Chương trình thiết kế móng sâu

Chương trình Cọc, được sử dụng để kiểm tra khả năng chịu lực theo phương thẳng đứng của cọc chịu nén và kéo, độ lún của cọc cũng như khả năng chịu lực ngang của cọc đơn. Chương trình cũng cho phép thiết kế và kiểm tra cốt thép cọc.

Chương trình Cọc CPT được sử dụng để kiểm tra khả năng chịu lực phương đứng và độ lún của cọc đơn và của nhóm cọc dựa theo kết quả nén CPT.

Introduction to Pile CPT

Chương trình Nhóm Cọc được sử dụng để kiểm tra một nhóm các cọc với đài móng, sử dụng phương pháp đàn hồi (Phần tử hữu hạn) hoặc phương pháp giải tích.

Chương trình Cọc Mini được sử dụng để kiểm tra cọc loại nhỏ dạng ống (cấu tạo từ các ống thép). Khi kiểm tra khả năng chịu tải của các cọc dạng này, phần mũi cọc và mặt cắt ngang sẽ được kiểm tra.

Một số bài toán khác (ví dụ: Cọc đơn) có thể được giải quyết bằng phương pháp phần tử hữu hạn trong chương trình PTTH sử dụng phép đối xứng trục.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.