GEO5

Giải pháp tổng hợp

Tổng hợp các vấn đề tính toán được

Giải pháp của GEO5 bao gồm một tập hợp các Mô đun phần mềm cho tất cả các công việc về địa kỹ thuật. Các Mô đun phần mềm hoạt động cùng nhau và cho phép chia sẻ tất cả dữ liệu với nhau một cách dễ dàng.

Từ khảo sát địa chất đến thiết kế

Ngoài tính toán thiết kế và kiểm tra kết cấu bài toán địa kỹ thuật và nền móng, GEO5 cũng cung cấp các tùy chọn để xử lý khảo sát địa chất - thu thập dữ liệu, tạo ra các tài liệu địa chất từ các thí nghiệm hiện trường, tính toán tạo ra các mặt cắt địa chất và mô hình địa chất phức tạp.

Mô-đun Địa tầng - Mặt cắt được

Phân tính và tính toán phần tử hữu hạn

Ưu điểm của phần mềm GEO5 là khả năng kết hợp phương pháp giải tích và phương pháp số. Cả hai phương pháp đều độc lập do đó cho phép các kết quả được so sánh và kiểm tra lẫn nhau. Lợi ích của phương pháp phân tích là sự đơn giản của đầu vào, dữ liệu nhập ít hơn so với PTHH. Các phép tính phần tử hữu hạn thường phức tạp hơn và cho phép tính toán phân tích chi tiết hơn.

Mô-đun Ổn định mái dốc - Dòng chảy

Mô hình hóa 3D các lớp đất

Để thiết kế địa kỹ thuật tốt cần hiểu biết tốt về các lớp đất. Cách tối ưu nhất để có được điều này là tạo mô hình 3D. Mô hình này cũng được sử dụng để sao chép dữ liệu đầu vào sang các Mô đun phần mềm khác; như là hồ sơ địa chất hoặc toàn bộ mặt cắt địa chất.

Địa tầng - mẫu vật 3 chiều

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.