Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Móng nông

Chương trình được dùng cho thiết kế và kiểm tra móng nông. Phân tích sức chịu tải trọng tổng quát, mức lún, mức xoay của móng và xác định lượng cốt thép chịu cắt và cốt thép dọc cần thiết.

Giá chương trình: $630 ( 550 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

 • Phân tích dựa trên các lý thuyết EC2, PN, IS, Brinch-Hansen
 • Phân tích lún theo nhiều lý thuyết (Janbu, Buismann, đất yếu, sử dụng chỉ số và hệ số nén, lún thứ cấp theo Ladd)
 • Phân tích kiểm chứng có thể được thực hiện theo EN 1997 - 1, LRFD hoặc phương pháp cổ điển (trạng thái giới hạn và hệ số an toàn)
 • EN 1997 - có thể chọn các hệ số theo các Phụ lục quốc gia
 • EN 1997 - quyền tự chọn các quy trình thiết kế tùy theo hoàn cảnh yêu cầu, xem xét các tình huống thiết kế
 • Thiết kế bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, ACI, GP, SNIP, CSN
 • Các dạng nền móng - tâm, lệch tâm, móng băng, tròn, cấp bậc đúng tâm, cấp bậc lệch tâm, cấp bậc tròn, nhóm móng liên kết)
 • Hình dạng của móng đa dạng: đúng tâm, lệch tâm, móng băng, tròn, giật cấp đúng tâm, giật cấp lệch tâm, giật cấp tròn
 • Tự động thiết kế móng
 • Môi trường đất tổng quát
 • Có sẵn bộ thông số của đất nền
 • Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng bất kỳ
 • Mô hình hoá của môi trường nước
 • Mô hình nền đệm sỏi cát
 • Mô hình hóa lớp đệm cát sỏi
 • Mô hình hóa các thông số giữa đất và đáy móng (hệ số ma sát, nền ma sát - đất)
 • Phân tích móng trên nền thoát nước, không thoát nước và nền đá
 • Móng băng, giật cấp và móng tròn
 • Hình dáng nghiêng của móng
 • Kiểm tra sức chịu tải với tải trọng lệch tâm và kiểm tra lún
 • Độ nghiêng của đáy móng
 • Hình dạng tổng quát của biểu đồ ứng suất dưới móng do mômen tổ hợp đồng thời kể đến kéo/nén
 • Kiểm tra lực kéo móng nông (thông thường, phương pháp hình nón, DL/T 5219/2005)
 • Phân tích lún dựa trên môđun Oedometric được xác định bởi đường cong tải trọng oedometric

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2019

GEO5 2019

Tin tức chương trình

 • Tạo các mặt cắt mà (Địa tầng – Mặt cắt địa chất)
 • Hố khoan – Chi tiết đầu vào và báo cáo (Địa tầng – Trụ hố khoan)
 • Định nghĩa cốt thép trong các phần ( Chương trình Cọc, Thiết kế Tường cừ, Kiểm tra Tường cừ, Cọc chống trượt)
 • Tối ưu hóa mặ trượt trụ tròn theo việc chia lưới phần tử (Ổn định mái dốc)
 • Loại đất san lấp mới (Chương trình Tường)
 • Xuất sang file DOCX (tất cả các chương trình)

"Móng nông" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.