Chương trình được dùng cho thiết kế và kiểm tra móng nông. Phân tích sức chịu tải trọng tổng quát, mức lún, mức xoay của móng và xác định lượng cốt thép chịu cắt và cốt thép dọc cần thiết.

Các tính năng chính

 • Phân tích dựa trên các lý thuyết (EC7, PN, IS, Brinch-Hansen, Meyerhof, Vesic, DIN 4017, CTE-DB SE-C)
 • Phân tích lún theo nhiều lý thuyết (Janbu, Buismann, đất yếu, sử dụng chỉ số và hệ số nén, lún thứ cấp theo Ladd)
 • EN 1997 - có thể chọn các hệ số theo các Phụ lục quốc gia
 • Phân tích kiểm chứng có thể được thực hiện theo EN 1997 - 1, LRFD hoặc phương pháp cổ điển (trạng thái giới hạn và hệ số an toàn)
 • EN 1997 - quyền tự chọn các quy trình thiết kế tùy theo hoàn cảnh yêu cầu, xem xét các tình huống thiết kế
 • Thiết kế bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, ACI, GP, SNIP, CSN
 • Các dạng nền móng - tâm, lệch tâm, móng băng, tròn, cấp bậc đúng tâm, cấp bậc lệch tâm, cấp bậc tròn, nhóm móng liên kết)
 • Tự động thiết kế móng
 • Môi trường đất tổng quát
 • Có sẵn bộ thông số nền đất
 • Các trường hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng bất kỳ
 • Mô hình hoá của môi trường nước
 • Mô hình nền đệm sỏi cát
 • Mô hình hóa các thông số giữa đất và đáy móng (hệ số ma sát, nền ma sát - đất)
 • Phân tích móng trên nền thoát nước, không thoát nước và nền đá
 • Hình dáng nghiêng của móng
 • Độ nghiêng của đáy móng
 • Kiểm tra sức chịu tải với tải trọng lệch tâm và kiểm tra lún
 • Hình dạng tổng quát của biểu đồ ứng suất dưới móng do mômen tổ hợp đồng thời kể đến kéo/nén
 • Kiểm tra lực kéo móng nông (thông thường, phương pháp hình nón, DL/T 5219/2005, BS EN 5034
 • Phân tích lún dựa trên môđun Oedometric được xác định bởi đường cong tải trọng oedometric

More Features

Tài liệu đào tạo

"Móng nông" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.