GEO5

Đặc tính nổi bật của

GEO5 là một bộ phần mềm mạnh trong việc phân tích bài toán địa kỹ thuật dựa trên các phương pháp phân tích giải tích và phương pháp phần tử hữu hạn.
Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.