Chương trình này được sử dụng để thiết kế và kiểm tra móng nông dựa trên dữ liệu từ các kiểm tra hiện trường (CPT, SPT). Chương trình thực hiện một phân tích cho khả năng chiụ lực, độ lún và cốt thép dọc và chịu cắt (chọc thủng).

Các tính năng chính

 • Các dạng móng nông – đúng tâm, lệch tâm, móng băng, giật cấp đúng tâm, giật cấp  lệch tâm, móng nông có vát góc
 • Nhập các kiểm tra CPT và SPT ở nhiều định dạng (TXT format, gINT format, AGS format or NEN standard)
 • Phân loại đất theo Robertson (1986 hoặc 2010)
 • Phân tích khả năng chịu tải theo CPT bằng các phương pháp sau:
  • Meyerhof
  • Schmertmann
  • Skempton
 • Phân tích khả năng chịu tải theo SPT bằng các phương pháp sau:
  • Meyerhof
 • Phân tích khả năng chịu tải theo PMT bằng các phương pháp sau:
  • NF P94-261
 • Phân tích lún theo CPT sử dụng các phương pháp sau:Schmertmann
 • Phân tích lún theo SPT sử dụng các phương pháp sau:
  • NAVFAC DM7
 • Phân tích lún theo PMT sử dụng các phương pháp sau:
  • NF P94-261
 • Thiết kế tự động kích thước của móng
 • Dữ liệu các thông số đất tích hợp sẵn
 • Lớp đất nền tổng hợp
 • Số lượng các trường hợp tải ngẫu nhiên
 • Mô hình nước ngầm
 • Hình dạng nghiêng của mặt đất
 • Phía dưới đáy nghiêng
 • Xác định độ lệch tâm

More Features

Tài liệu đào tạo

"Móng nông CPT" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.