Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Móng nông CPT

Chương trình này được sử dụng để thiết kế và kiểm tra móng nông dựa trên dữ liệu từ các kiểm tra hiện trường (CPT, SPT). Chương trình thực hiện một phân tích cho khả năng chiụ lực, độ lún và cốt thép dọc và chịu cắt (chọc thủng).

Giá chương trình: $630 ( 550 € )
 • Có sẵn trong các gói:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

 • Các dạng móng nông – đúng tâm, lệch tâm, móng băng, giật cấp đúng tâm, giật cấp  lệch tâm, móng nông có vát góc
 • Nhập các kiểm tra CPT và SPT ở nhiều định dạng (TXT format, gINT format, AGS format or NEN standard)
 • Phân loại đất theo Robertson (1986 hoặc 2010)
 • Phân tích khả năng chịu tải theo CPT bằng các phương pháp sau:
  • Meyerhof
  • Schmertmann
  • Skempton
 • Phân tích khả năng chịu tải theo SPT bằng các phương pháp sau:
  • Meyerhof
 • Phân tích lún theo CPT sử dụng các phương pháp sau:
  • Schmertmann
 • Phân tích lún theo SPT sử dụng các phương pháp sau:
  • NAVFAC DM7
 • Thiết kế tự động kích thước của móng
 • Cơ sở dữ liệu của đất
 • Lớp đất nền tổng hợp
 • Số lượng các trường hợp tải ngẫu nhiên
 • Mô hình nước ngầm
 • Hình dạng nghiêng của mặt đất
 • Phía dưới đáy nghiêng
 • Xác định độ lệch tâm

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2021

GEO5 2021

Tin tức chương trình

 • Chức năng Tạo ghi chú (cả các chương trình của GEO5)
 • Địa tầng – Công tác đất (module mới)
 • PTHH – Động đất (module mới)
 • Hệ tọa độ (Địa tầng)
 • Tấm chèn và tấm có dầm đỡ (Kiểm tra tường cừ)

"Móng nông CPT" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi
More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.