GEO5 Phần mềm

Đám mây điểm

Chương trình cho phép xử lý tốc độ cao với các đám mây điểm (có thể lên tới 100 triệu điểm) và xuất các điểm kết quả vào mô đun Địa tầng hoặc các tệp sử dụng khác.

Các tính năng chính

More Features

Tài liệu đào tạo

Các tính năng mới của GEO5 2023

GEO5 2023
  • App ứng dụng di động giúp thu thập dữ liệu
  • Đám mây Điểm – mô đun phần mềm mới
  • Mô hình Hoek Brown (Ổn định mái dốc)
  • Kể đến các giai đoạn xây dựng (cho tất cả các mô đun)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.