GEO5 Phần mềm

Đám mây điểm

Chương trình cho phép xử lý tốc độ cao với các đám mây điểm (có thể lên tới 100 triệu điểm) và xuất các điểm kết quả vào mô đun Địa tầng hoặc các tệp sử dụng khác.

Các tính năng chính

More Features

Tài liệu đào tạo

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
  • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
  • Kết nối đám mây
  • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
  • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
  • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.