Chương trình cho phép xử lý tốc độ cao với các đám mây điểm (có thể lên tới 100 triệu điểm) và xuất các điểm kết quả vào mô đun Địa tầng hoặc các tệp sử dụng khác.

Các tính năng chính

 • Nhập dữ liệu ở định dạng LAS, LAZ, E57
 • Giảm kích thước đám mây điểm một cách đơn giản và nhanh chóng
 • Khả năng loại bỏ các vật thể, thảm thực vật
 • Giảm độ ồn nhiễu
 • Xác định công trường xây dựng và cắt vùng đám mây điểm
 • Xóa bảng với toàn bộ các sửa đổi
 • Khả năng thay đổi tọa độ của toàn bộ đám mây điểm
 • Hiển thị các hình ảnh màu, độ cao hoặc mật độ LIDAR
 • Xuất các dữ liệu điểm, công trường xây dựng và hình ảnh trực giao sang phần mềm Địa tầng
 • Theo dõi quá trình xây dựng theo thời gian qua các giai đoạn xây dựng trong phần mềm Địa tầng – Công tác đất
 • Xuất các điểm kết quả ở định dạng LAS và TXT

More Features

Tài liệu đào tạo

Các tính năng mới của GEO5 2023

GEO5 2023
 • App ứng dụng di động giúp thu thập dữ liệu
 • Đám mây Điểm – mô đun phần mềm mới
 • Mô hình Hoek Brown (Ổn định mái dốc)
 • Kể đến các giai đoạn xây dựng (cho tất cả các mô đun)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.