Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Thiết kế hàng ván cừ

Chương trình này dùng để thiết kế nhanh tường chắn không neo và tạo ra một thiết kế cơ bản của tường chắn có neo (cọc cừ, cọc chống đỡ, vách cứng và tường cọc). Kết quả thể hiện chiều sâu chôn cừ yêu cầu, nội lực trong kết cấu và lực trong neo. Chương trình cung cấp chức năng kiểm tra tiết diện ngang bê tông cốt thép, thép hoặc gỗ.

Phân tích chuyên sâu với tường nhiều neo được cung cấp bởi chương trình Kiểm tra tường cừ (phương pháp đàn hồi dẻo không tuyến tính).

Giá chương trình: $520 ( 450 € )
 • Có sẵn trong các gói:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

 • Đa dạng các loại tiết diện khai báo trước:
  • Tường cọc (Tường cọc cát tuyến, Tường cọc tiếp tuyến, Tường cọc)
  • Tường cọc chống (Tường Berliner) – Tiết diện thép (I, HEB)
  • Tường cọc cừ (Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
  • Tường bê tông tiết diện chữ nhật (Tường vách cứng, Tường Milano)
  • Tường cột gỗ
  • Ngoài ra – có thể nhập vào các đặc trưng của vật liệu
 • Phân phối lại áp lực - EAB, LRFD
 • Tăng áp lực chủ động và áp lực nghỉ
 • Phân tích áp lực đất với các thông số hiệu quả và toàn phần
 • Khả năng xem xét áp lực định kích thước tối thiểu
 • Môi tường đất phân lớp thông thường
 • Phân tích kiểm tra được thực hiện theo EN 1997-1, LRFD hoặc theo phương cổ điển (trạng thái giới hạn, hệ số an toàn)
 • EN 1997 – tùy chọn các hệ số riêng dựa trên các phụ lục quốc gia
 • EN 1997 – tùy chọn tất cả các phương pháp thiết kế, lựa chọn các trạng thái thiết kế
 • Dữ liệu các thông số đất tích hợp sẵn
 • Số lượng tùy ý các tải trọng phụ thêm tác dụng lên kết cấu (dải, hình thang, lực tập trung)
 • Mô hình hóa nước trước và sau kết cấu, mô hình hóa nước có áp
 • Hình dạng tổng quát của đất sau kết cấu
 • Ảnh hưởng động đất (Mononobe-Okabe, Arrango, tiêu chuẩn Trung Quốc)
 • Nhiều mức chống
 • Áp dụng lực và mô men cụ thể

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2021

GEO5 2021

Tin tức chương trình

 • Chức năng Tạo ghi chú (cả các chương trình của GEO5)
 • Địa tầng – Công tác đất (module mới)
 • PTHH – Động đất (module mới)
 • Hệ tọa độ (Địa tầng)
 • Tấm chèn và tấm có dầm đỡ (Kiểm tra tường cừ)

"Thiết kế hàng ván cừ" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các chương trình liên kết

Chương trình cho phép chuyển một số dữ liệu sang các chương trình sau để kiểm tra bổ sung:

Thông tin thêm về liên kết giữa các chương trình GEO5.

More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.