Các Phiên bản mới sẽ được phát hành hàng năm, vào tháng 11. Người sử dụng gói thuê bao GEO5 (và người dùng gói Bảo trì) luôn có quyền truy cập vào Phiên bản mới nhất. Người dùng có giấy phép vĩnh viễn cũng có thể nhận được Phiên bản mới nhất bằng cách mua gói Nâng cấp đơn.