Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Nâng cấp

Chúng tôi thường xuyên phát hành phiên bản cải tiến của chương trình của chúng tôi có chứa các tính năng mới và các sửa chữa.

GEO5 Thiết lập cá nhân

Ngày: 01 Nov 2019

Personalized Setup tự động cập nhật phần mềm GEO5. Nếu bạn đã mua phiên bản mới (bằng Cập Nhật Đơn hay đăng ký Fine maintenance), bạn có thể cài đặt nó ngay lập tức. Người dùng khác có thể tải các phiên bản trước phiên bản mà họ đã mua.

Ngôn ngữ dùng được:

Làm thế nào để cập nhật GEO5?

Bạn có thể nhận được phiên bản mới nhất bằng các cách sau:

Yêu cầu tối thiểu cho máy tính của bạn

  • Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Độ phân giải của màn hình 1024×768 pixels
  • Graphics adapter supporting OpenGL 1.5
  • USB 2.0 port (except Demo versions)

  • Cảnh báo: Phần mềm trong Phiên bản 2019 sẽ không chạy trên Windows XP.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.