GEO5

Chính sách bảo mật thông tin riêng

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi được thiết lập dựa trên luật dân sự của cộng đồng châu Âu 2016/679 ký ngày 27/04/2016.

Những dữ liệu cá nhân nào chúng tôi sẽ được quyền xử lý và vì sao?

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng với mục đích trao đổi thông tin về sản phẩm.

Nếu không có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ xử lý các dữ liệu cá nhân cơ bản được cung cấp trên hợp đồng ký kết giữa hai bên và các quyền truy cập của nhà cung cấp.

Với sự đồng ý của bạn, Hãng FINE sẽ xử lý dữ liệu cá nhân với các mục đích cụ thể sau:

Mua sản phẩm
Khi bạn quyết đinh mua sản phẩm của chúng tôi, Hãng sẽ được yêu cầu thu nhận các thông tin cá nhân để nhận diện bạn và để thực hiện đơn đặt hàng cũng như các hỗ trợ khác. Các dữ liệu thường bao gồm: tên họ, địa chỉ, email, số điện thoại, và chi tiết thanh toán. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong vòng tối đa là 5 năm. Hãng cũng sẽ chia sẻ các thông tin này tới Đại lý địa phương.

Cung cấp các dịch vụ hậu mãi và các hỗ trợ
Chúng tôi cần thu thập các thông tin cá nhân của bạn để phục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ hậu mãi và các hỗ trợ khác. Các thông tin cá nhân này có thể được thu thập qua email, máy tính và các hình thức khác. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này cho đến khi đạt được các yêu cầu mà bạn đề ra.

Giúp bạn cập nhật các tính năng mới nhất thông qua Fine Newsletter
Các thông tin về sản phẩm mới, các khóa học online, các chính sách giảm giá sẽ được thông tin tới bạn thông qua Fine Newsletter, 4 lần trong năm và trong vòng 10 năm. Bạn có thể bỏ đăng ký nhận Newsletter bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Tải các tệp và các tài liệu khác
Tất cả các phần mềm và các tài liệu phục vụ giáo dục của Fine đều được đăng ký bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ. Bằng việc cung cấp các thông tin cá nhân như đã trao đổi trên đây, bạn sẽ có quyền truy cập các tài lieueeuj này một cách hợp pháp.

Các dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý trong vòng 5 năm. Bạn có thể gửi các yêu cầu về xử lý dữ liệu cá nhân tới địa chỉ của hãng Fine Prague 6, Závěrka 12/2369, ZIP 16900, Czechia, hoặc thông qua email hotline@fine.cz.

Trình duyệt – tính năng Cookies
Khi truy cập website của chúng tôi, một số thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập một cách ngẫu nhiên thông qua các tính năng của trình duyệt (ví dụ cookies, javascript tracking).

Các trình duyệt của bạn có thể chuyển các thông tin cá nhân trên tới máy chủ để xử lý. Website của chúng tôi có thể thu nhập một số thông tin thông qua trình duyệt và tính năng cookies.

Dữ liệu kết nối khi cài đặt phần mềm trực tuyến
Một số dữ liệu sẽ được gửi lại tới hãng trong quá trình cài đặt và nâng cấp, hoặc quản lý các vấn đề liên quan tới bản quyền và các hỗ trợ khác. Bạn có thể cài đặt phần mềm trực tiếp mà không thông qua trực tuyến để tránh các phiền phức có thể nảy sinh.

Thu thập dữ liệu cá nhân và vấn đề an ninh mạng

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân thông qua các hình thức giao dịch điện tử. Các thông tin này sẽ được bảo mật và được xử lý theo luật hiện hành của CH Séc và Cộng đồng châu Âu EU.

Chúng tôi cũng sẽ có những hình thức phù hợp để bảo đảm là các thông tin của bạn không bị sử dụng ngoài mục đích (hoặc bị lạm dụng) cho đến khi hết thời hạn sử dụng phần mềm.

Ai sẽ được quyền truy cập tới dữ liệu cá nhân của bạn?

Dữ liệu của bạn chỉ được sử dụng cho những tương tác cần thiết của Hãng và được thực hiện bởi những người có trách nhiệm, có bao gồm quản trị viên, lập trình viên và các nhân viên thực hiện nhiệm vụ. Các thông tin cá nhân này có thể sẽ được cung cấp cho Tòa án, cảnh sát và các nhà chức trách khi được yêu cầu.

Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được gửi tới các nhà phân phối địa phương của bạn để phục vụ cho công tác bảo trì và bảo hành.

Các quyền của bạn đối với các thông tin cá nhân đã được cung cấp?

Nếu nghi ngờ việc chúng tôi có thể lạm dụng các thông tin cá nhân bạn đã cung cấp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi giải thích, chỉnh sửa thông tin, thậm chí xóa toàn bộ các thông tin này.

Các vấn đề liên quan đến pháp luật?

Bạn cso thể gửi các thông tin cá nhân của bạn đến địa chỉ của Hãng Fine tại: Prague 6, Závěrka 12/2369, ZIP 16900, Czechia, hoặc qua email hotline@fine.cz.

Nếu bạn cho rằng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi đến hãng bị lạm dụng hoặc bị sử dụng sai mục đích, bạn có thể liên hệ đến văn phòng luật pháp bảo hộ quyền riêng tư, địa chỉ (www.uoou.cz, Prague 7, Pplk. Sochora 27, ZIP 170 00, Czechia).

Các thay đổi về chính sách bảo mật riêng tư

Trong tương lai chúng tôi có quyền sửa đổi, điểu chỉnh và xóa bỏ một phần thuộc chính sách bảo mật riêng tư này để đảm bảo tính phù hợp của việc thu thập dữ liệu cá nhân. Bạn có thể truy cập vào finesoftware.eu để biết thêm thông tin chi tiết.