GEO5

Liên hệ Hỗ trợ

Trước khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi, vui lòng cài đặt cho mình phiên bản mới nhất hiện có.

Vấn đề vẫn tồn tại?

Đường dây nóng ưu tiên

Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại được cung cấp cho những người dùng Gói thuê bao GEO5 và những người dùng đăng ký bảo trì với giấy phép vĩnh viễn.

Đường dây nóng tại Việt nam: (+84.24) 35665.828. Đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 9:00h đến 13:00h và buổi chiều từ 15:00h đến 17:00 h.

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi sẽ yêu cầu bạn:

Hỗ trợ kỹ thuật thông qua email

Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản được cung cấp miễn phí cho tất cả khách hàng của chúng tôi thông qua Biểu mẫu Liên hệ.

Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho người dùng của Phiên bản hiện tại và cho người dùng hai Phiên bản đã phát hành trước đó.

Nâng cấp phần mềm

Các bản nâng cấp mới nhất luôn miễn phí cho những người dùng GEO gói thuê bao hoặc những người đăng ký gói Bảo trì với giấy phép vĩnh viễn. Những khách hàng khác có thể nhận được phiên bản mới nhất bằng cách mua gói Nâng cấp đơn lẻ.

Các câu hỏi thường gặp

Kiểm tra các câu hỏi thường hay gặp liên quan đến bản quyền và các khóa bảo mật.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.