GEO5

Giấy phép sinh viên

Phần mềm GEO5 rất phổ biến đối với sinh viên trên toàn thế giới do môi trường dễ sử dụng và thân thiện với người dùng cũng như xử lý nhiều bài toán và giải pháp phức tạp.

Giấy phép bản quyền cho sinh viên chỉ được cung cấp thông qua các trường Đại học và Trường học sử dụng gói Giáo dục. Nếu giảng viên viên hoặc đại diện trường học của bạn mua Gói Giáo dục, gói này có thể chứa các giấy phép bản quyền dành cho Sinh viên.

 

Nếu bạn muốn dùng thử phần mềm GEO5 - hãy sử dụng phiên bản demo hoặc dùng thử của chúng tôi.

 

Chúng tôi cũng cung cấp nhiều tài liệu để hỗ trợ việc học tập của bạn: