Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Giếng

Chương trình Giếng cho phép người giùng phân tích áp lực không gian tác động lên giếng và xác định nội lực của kết cấu.

Giá chương trình: $750 ( 650 € )
 • Available in packages:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

 • Cho phép thiết kế giếng tiện tròn kinh tế hơn và giảm kinh phí công trình
 • Tính tải trọng tác động vào giếng mềm, nửa cứng và giếng cứng chắc
 • Áp lực đất không gian theo V.G. Berezantsev, Cheng&Hu  
 • Sửa tải trọng tá động đều lên giếng theo tiêu chuẩn DIN V 4034-1 hoặc СНиП II-94-80   
 • tải trọng bất kỳ quanh giếng
 • Thiết kế công trình giếng theo tiêu chuẩn Eurocode
 • Tương tác giống với đất nền
 • xác định định nộilực của đầu neo theo phương pháp đa giác (mô hình đất phi tuyến)
 • Giảm tải trọng rải đều lên thanh giảm trấn

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2019

GEO5 2019

Tin tức chương trình

 • Tạo các mặt cắt mà (Địa tầng – Mặt cắt địa chất)
 • Hố khoan – Chi tiết đầu vào và báo cáo (Địa tầng – Trụ hố khoan)
 • Định nghĩa cốt thép trong các phần ( Chương trình Cọc, Thiết kế Tường cừ, Kiểm tra Tường cừ, Cọc chống trượt)
 • Tối ưu hóa mặ trượt trụ tròn theo việc chia lưới phần tử (Ổn định mái dốc)
 • Loại đất san lấp mới (Chương trình Tường)
 • Xuất sang file DOCX (tất cả các chương trình)

"Giếng" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi
More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.