Chương trình Giếng cho phép người giùng phân tích áp lực không gian tác động lên giếng và xác định nội lực của kết cấu.

Các tính năng chính

More Features

Tài liệu đào tạo

"Giếng" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

  • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
  • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
  • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
  • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
  • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2023

GEO5 2023
  • App ứng dụng di động giúp thu thập dữ liệu
  • Đám mây Điểm – mô đun phần mềm mới
  • Mô hình Hoek Brown (Ổn định mái dốc)
  • Kể đến các giai đoạn xây dựng (cho tất cả các mô đun)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.