GEO5 Phần mềm

Áp lực đất

Chương trình tính toán các áp lực đất cho các bài toán cơ bản (áp lực chủ động, áp lực bị động và áp lực tĩnh) tác động lên một kết cấu cong bất kỳ.

Các tính năng chính

 • Môi trường đất tổng quát
 • Có sẵn bộ thông số nền đất
 • Số lượng tuỳ ý tải trọng tác dụng lên kết cấu (băng, hình thang, tải trọng tập trung)
 • Mô hình hóa môi trường nước phía trước và phía sau kết cấu, mô hình giếng nước
 • Hình dạng tổng quát của địa hình phía sau kết cấu
 • Các lý thuyết áp lực đất khác nhau (Absi, Sokolovski, Muller Breslau, Mazindrani, Caquot Kérisel, Coulomb, SP 22.13330)
 • Hình dạng nêm đất (thẳn đứng, nghiêng)
 • EN 1997 - có thể chọn các hệ số theo các Phụ lục quốc gia
 • EN 1997 - quyền tự chọn các quy trình thiết kế tùy theo hoàn cảnh yêu cầu, xem xét các tình huống thiết kế
 • Phân tích áp lực đất hữu hiệu và thông số tổng quát
 • Phân tích áp lực đất của đất cố kết
 • Ảnh hưởng của động đất (Mononobe-Okabe, Arrango, tiêu chuẩn Trung Quốc)

More Features

Tài liệu đào tạo

"Áp lực đất" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2023

GEO5 2023
 • App ứng dụng di động giúp thu thập dữ liệu
 • Đám mây Điểm – mô đun phần mềm mới
 • Mô hình Hoek Brown (Ổn định mái dốc)
 • Kể đến các giai đoạn xây dựng (cho tất cả các mô đun)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.