Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Ổn định mái dốc

Chương trình phân tích ổn định mái dốc với nền đất được hình thành bởi nhiều lớp đất. Nó được dùng chủ yếu để kiểm tra ổn định các công trình đắp, công trình kè, tường chắn có neo. Mặt trượt được xem xét nhưlà một cung tròn (phương pháp của Bishop, Fellenius/Petterson, Janbu, Morgenstern-Price hay phương pháp Spencer) hoặc gẫy khúc ( phương pháp Sarma, Janbu, Morgenstern-Price hay Spencer).

Giá chương trình: $750 ( 650 € )
 • Có sẵn trong các gói:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

 • Quá trình phân tích và kiểm tra có thể được tiến hành theo tiêu chuẩn EN 1997-1 hoặc theo phương pháp cổ điển (trạng tháo giới hạn, hàm số an toàn)
 • EN 1997 - có thể chọn các hệ số theo các Phụ lục quốc gia
 • EN 1997 - quyền tự chọn các quy trình thiết kế tùy theo hoàn cảnh yêu cầu, xem xét các tình huống thiết kế
 • Hình dạng hình học lớp đất
 • Có sẵn bộ thông số nền đất
 • Phân tích, xử lý mái dốc của công trình hoàn thiện trong một giai đoạn thi công
 • Phân tích nhiều giai đoạn xây dựngcho đến khi hoàn thiện đưa công trình vào sử dụng
 • Mực nước hiện tại được mô hình hóa thông qua bảng mực nước ngầm hoặc sử dụng đường chuẩn áp lực nước lỗ rỗng.
 • Khả năng tính với mực nước trên bề mặt đất
 • Số lược bất kỳ các thanh neo
 • Số lượng bất kỳ các tải trọng (băng, hình thang, tải trọng tập trung)
 • Mô hình hóa các bộ phận kết cấu
 • Ảnh hưởng của động đất
 • Xử lý sự chia nhỏ của đất
 • Mặt trượt cung tròn hoặc gẫy khúc
 • Phân tích theo thuyết trạng thái giới hạn hoặc hiệu số an toàn
 • Nhanh chóng phân tích giảm áp, vết nứt kéo
 • Gia cường nền bằng vải kỹ thuật
 • Phân tích ảnh hưởng và thông số tổng của các loại đất
 • Khả năng hạn chế tối ưu hóa mặt trượt
 • Các pương pháp phân tích - Bishop, Fellenius/Petterson, Spencer, Morgenstern-Price, Sarma, Janbu, Shahunyanc, ITFM (tiêu chuẩn Trung Quốc)
 • In ra bề mặt được tối ưu
 • Nhập vào và cho ra các dữ liệu ở khổ DXF

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2021

GEO5 2021

Tin tức chương trình

 • Chức năng Tạo ghi chú (cả các chương trình của GEO5)
 • Địa tầng – Công tác đất (module mới)
 • PTHH – Động đất (module mới)
 • Hệ tọa độ (Địa tầng)
 • Tấm chèn và tấm có dầm đỡ (Kiểm tra tường cừ)

"Ổn định mái dốc" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi
More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.