GEO5 Phần mềm

Ổn định mái dốc

Phần mềm này được sử dụng để thực hiện phân tích sự ổn định mái dốc (công trình kè, cắt và đào đất, kết cấu neo giữ, tường MSE,…). Bề mặt trượt được coi là hình tròn hoặc hình đa giác và được phân tích bằng rất nhiều phương pháp.

Mô đun Tính ổn định của mái dốc - Dòng chảy là một mô-đun được mở rộng để xác định áp lực lỗ rỗng trong mái dốc bằng cách sử dụng trạng thái ổn định hoặc phân tích thấm nước ngầm tức thì.

Các tính năng chính

 • Các pương pháp phân tích - Bishop, Fellenius/Petterson, Spencer, Morgenstern-Price, Sarma, Janbu, Shahunyanc, ITFM (tiêu chuẩn Trung Quốc)
 • Các mẫu vật liệu theo Mohr-Coloumb và Hoek-Brown
 • Quá trình phân tích và kiểm tra có thể được tiến hành theo tiêu chuẩn EN 1997-1 hoặc theo phương pháp cổ điển (trạng tháo giới hạn, hàm số an toàn)
 • EN 1997 - có thể chọn các hệ số theo các Phụ lục quốc gia
 • EN 1997 - quyền tự chọn các quy trình thiết kế tùy theo hoàn cảnh yêu cầu, xem xét các tình huống thiết kế
 • Hình dạng hình học lớp đất
 • Có sẵn bộ thông số nền đất
 • Phân tích, xử lý mái dốc của công trình hoàn thiện trong một giai đoạn thi công
 • Phân tích nhiều giai đoạn xây dựngcho đến khi hoàn thiện đưa công trình vào sử dụng
 • Mực nước hiện tại được mô hình hóa thông qua bảng mực nước ngầm hoặc sử dụng đường chuẩn áp lực nước lỗ rỗng
 • Mực nước hiện tại được mô hình hóa thông qua bảng mực nước ngầm hoặc sử dụng đường chuẩn áp lực nước lỗ rỗng.
 • Phân tích võng, nứt nhanh chóng
 • Phân tích, xử lý mái dốc của công trình hoàn thiện trong một giai đoạn thi công
 • hình hóa các bộ phận kết cấu
 • Ảnh hưởng của động đất
 • Khả năng hạn chế tối ưu hóa mặt trượt
 • Xử lý sự phân lớp của lớp đất
 • Gia cường nền bằng vải kỹ thuật
 • Phân tích ảnh hưởng và thông số tổng của các loại đất
 • Phân tích, xử lý mái dốc của công trình hoàn thiện trong một giai đoạn thi công
 • Khả năng hạn chế tối ưu hóa mặt trượt
 • Phân tích theo thuyết trạng thái giới hạn hoặc hiệu số an toàn
 • Nhập vào và cho ra các dữ liệu ở khổ DWG, DXF
 • Xuất sang định dạng IFC - Hỗ trợ BIM

More Features

Tài liệu đào tạo

"Ổn định mái dốc" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.