GEO5

Khoá bảo mật và bản quyền

Các loại khóa

Hệ thống cấp phép Fine sử dụng các loại khóa Gemalto Sentinel sau:

Khóa Loại khóa Hình thức Sử dụng cho Tên khóa
Khoá cứng Cục bộ Một người dùng HASP HL Max
Cục bộ giới hạn thời gian HASP HL Time
Mạng Nhiều người dùng hơn HASP HL Net (10,50)
Mạng giới hạn thời gian HASP HL NetTime (10,50)
Khoá mềm Cục bộ giới hạn thời gian Một máy tính HASP SL AdminMode

Khoá cứng – Cục bộ

Khóa cứng là một thiết bị nhỏ được kết nối với cổng USB máy tính của bạn. Bạn có thể cài đặt các chương trình trên bất kỳ máy tính nào, với điều kiện là các chương trình chỉ hoạt động trên máy tính có khóa cục bộ (dongle) đang được kết nối.

Khóa cứng – Mạng

Khóa cứng mạng là một thiết bị nhỏ được kết nối với bất kỳ máy tính nào trong mạng. Số lượng người dùng tối đa có thể làm việc với phần mềm cùng một lúc phụ thuộc vào số lượng giấy phép đã mua. Bạn có thể sử dụng phần mềm trên nhiều máy tính trong mạng hoặc trên máy ảo.

Khóa mềm

Đây là một mã đặc biệt trên ổ cứng, được liên kết với phần cứng của một máy tính cụ thể mà khoá mềm được cài đặt trên đó. Mã khóa phần mềm được gửi qua email. Bạn chỉ có thể cài đặt và sử dụng phần mềm trên một máy tính. Nếu bạn mua một máy tính mới, mã mềm có thể được chuyển sang máy mới đó (trong trường hợp bạn mua phiên bản thương mại). Khoá mềm không sử dụng cho máy ảo.

Các loại bản quyền

Loại bản quyền được xác định theo mục đích sử dụng như giấy phép cục bộ (cho một máy tính độc lập) hoặc giấy phép mạng (cho nhiều máy tính hơn trong mạng hoặc trên máy ảo). Thông tin thêm về các loại bản quyền.

Trình điều khiển cho Khóa

Tải về các tệp điều khiển cho khóa cứng.

Hoạt động với Bản quyền và Khoá

Xem tại đây các công việc liên quan đến bản quyền sử dụng FINE.

FAQ

Phải làm gì khi khóa cứng USB không nhận?

Khi bạn cắm khóa bảo vệ USB vào, đèn LED màu đỏ sẽ sáng để cho biết nó đang hoạt động bình thường. Nếu đèn LED màu đỏ không sáng, vui lòng thử cài đặt lại trình điều khiển.


Tôi có thể tìm số hiệu khóa cứng ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy số hiệu (serial) trong chương trình quản lý bản quyền Khách hàng mục "KeyID".


Cách nào để cài đặt trình điều khiển cho khóa?

Trong trường hợp có sự cố với phần mềm GEO5, bạn phải đảm bảo rằng trình điều khiển mới nhất đã được cài đặt chính xác. Vui lòng truy cập trang sau để biết cách cài đặt trình điều khiển.


Có thể chuyển mã khóa mềm sang máy tính khác không?

Khóa phần mềm được liên kết với các thông số phần cứng của một máy tính cụ thể mà khóa được cài đặt trên đó. Nếu bạn mua một máy tính mới, bạn có thể chuyển khóa này (chỉ khi bạn có phiên bản phần mềm thương mại). Trong trường hợp ổ cứng bị mất trộm/ bị hỏng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Có thể thay đổi phần cứng của máy tính đã được cài đặt khóa mềm không?

Khi phần cứng bị thay đổi, hãy thông tin lại các thay đổi của phần cứng để khôi phục toàn bộ chứng năng của khóa.


Một khóa cứng mạng (LAN) hoạt động như thế nào?

Bản quyền sử dụng khoá mạng (LAN) chỉ được phân phối với khóa cứng. Nếu bạn mua bản khoá mạng, bạn có thể sử dụng phần mềm trên nhiều máy tính kết nối trong mạng LAN hoặc trên các máy tính ảo. Số lượng người dùng tối đa thể làm việc cùng một lúc với phần mềm tuỳ thuộc vào số lượng giấy phép mà bạn mua. Để chạy ứng dụng, khóa cứng mạng thích hợp phải được kết nối với máy tính trong mạng. Thông tin thêm về cài đặt giấy phép mạng.


Phải làm gì trong trường hợp mất hoặc làm hỏng khóa cứng?

Khóa cứng hoặc khóa phần mềm chính là bản quyền sử dụng. Nếu mất khóa cứng thì coi như sẽ mất bản quyền sử dụng. Nếu khoá cứng bị hỏng, người dùng sẽ phải mua khoá cứng mới (xem bảng giá). Khóa cũ bắt buộc phải được trả lại.


Làm sao để tránh mất khóa phần mềm?

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ sao lưu và khôi phục của Windows, cho phép bạn tạo một bản sao lưu của toàn bộ hệ điều hành Windows đang chạy trên PC của bạn, cũng như tất cả các chương trình, tệp và cài đặt của bạn. Nếu máy tính của bạn bị lỗi, bạn có thể sử dụng bản sao lưu này để khôi phục lại, chỉ mất vài phút bạn có thể thiết lập và chạy trên cùng ổ cứng hoặc với ổ cứng khác.


Làm thế nào để hủy kích hoạt khóa phần mềm?

Nếu bạn muốn hủy kích hoạt khóa phần mềm, gửi email đến support@fine.cz.