GEO5

Mẫu liên hệ hỗ trợ kỹ thuật

Trước khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi, vui lòng cài đặt cho mình phiên bản mới nhất hiện có.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Thông tin liên hệ

Thông tin sả phẩm

Làm thế nào để tìm thấy số giấy phép?

 1. Khởi động bất kỳ chương trình nào của công ty Fine
 2. Nhấn vào mục „Trợ giúp“ trên thanh công cụ điều khiển của chương trình
 3. Chọn „về chương trình”

Screenshot

Làm thế nào tìm thấy mình có phiên bản nào?

 1. Khởi động bất kỳ chương trình nào của công ty Fine
 2. Nhấn vào mục „Trợ giúp“ trên thanh công cụ điều khiển của chương trình
 3. Chọn „về chương trình”

Screenshot

Mô tả lỗi như thế nào?

Để được trợ giúp sớm nhất, bạn cần mô tả vấn đề băng cách trả lời những câu hỏi sau:

 • Các lỗi xảy ra khi nào?
 • Những bước gì khiến chương trình báo lỗi?
 • Máy báo lỗi chỉ trong trường hợp này hay cả khi khác?
 • Máy tính của bạn dùng hệ điều hành nào?
 • Bạn dùng những hardware (processor, bộ nhớ, máy in) nào?
 • Bạn có sử dụng phần mềm hoặc hardware nào khác có thề liên quan tới vấn đề không?
Đính kèm tập tin

Nếu có thêm các dữ liệu liên quan đến các vấn đề, bạn có thể định kèm chúng ở đây (max 12 MB).

The uploaded files exceeds the 12 MB limit. Remove some of them Thêm các tập tin...