Các loại giấy phép bản quyền được xác định bởi yêu cầu của người dùng khi mua – giấy phép cá nhân (cho một máy tính) hoặc giấy phép mạng (cho nhiều máy tính hơn trong một mạng hoặc trên các máy ảo).

Giấy phép quyền sử dụng máy đơn (Local license) sử dụng khóa cứng (có thể linh hoạt)

Bạn có thể cài đặt các mô-đun phần mềm trên nhiều máy tính, và chương trình chỉ chạy trên máy tính mà khoá cứng đang được kết nối. Bạn có thể yêu cầu tích hợp 1 hay nhiều mô đun phần mềm trong một hoặc nhiều khoá cứng tương ứng dựa theo nhu cầu.

Giấy phép cục bộ với khóa mềm (node-locked)

Bạn chỉ có thể cài đặt và sử dụng phần mềm trên một máy tính. Nếu bạn mua một máy tính mới, khóa có thể được chuyển sang (trong trường hợp bạn có phiên bản thương mại). Mã khóa mềm được gửi qua email. Bạn có thể yêu cầu tích hợp 1 hay nhiều mô đun phần mềm trong một hoặc nhiều mã khoá mềm tương ứng dựa theo nhu cầu.

Bản quyền sử dụng cho mạng (Network license)

Bạn có thể sử dụng phần mềm trên nhiều máy tính trong một mạng (LAN) hoặc trên các máy ảo. Số lượng tối đa mà người dùng có thể làm việc với phần mềm cùng một lúc phụ thuộc vào số lượng máy trên mạng bạn mua. Một khóa phần cứng phiên bản mạng có thể được kết nối với bất kỳ máy tính nào trên mạng để khởi động và sử dụng phần mềm.

Bản quyền sử dụng cho mạng (cho công ty)

Một bản quyền sử dụng cho công ty cho phép sử dụng phần mềm bởi nhiều pháp nhân trong công ty, ví dụ các chương trình được mua bởi công ty mẹ cho các công ty con (chi nhánh). Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các loại khóa

Thêm thông tin về loại khóa bảo mật và bản quyền sử dụng.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.