GEO5

Về chúng tôi

Chúng tôi đã thiết kế phần mềm trực quan cho các kỹ sư kết cấu, kỹ sư địa kỹ thuật và các nhà địa chất công trình từ năm 1989.