Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Chương trình dùng để kiểm tra cọc mini ống tròn (cọc mini được gia cố bằng ống thép tiện tròn). Khi tính mức chịu tải trọng của cọc mini, chương trình thẩm định cả gốc cọc cũng như thân cọc.

$625 Giá giấy phép
+ $94 Annual Maintenance
Mua
 • Có sẵn trong các gói:
$250 Hàng năm
Mua
 • Có sẵn trong các gói:

Các tính năng chính

More Features

$625 Giá giấy phép
+ $94 Annual Maintenance
Mua
 • Có sẵn trong các gói:
$250 Hàng năm
Mua
 • Có sẵn trong các gói:

Tài liệu đào tạo


 

"Cọc mini" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

New Features in GEO5 2023

GEO5 2023
 • Mobile App for data collection
 • Point Cloud - new program
 • Hoek Brown model
  (Slope Stability)
 • Construction stages an be inserted (All Programs)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.