Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Cọc mini

Chương trình dùng để kiểm tra cọc mini ống tròn (cọc mini được gia cố bằng ống thép tiện tròn). Khi tính mức chịu tải trọng của cọc mini, chương trình thẩm định cả gốc cọc cũng như thân cọc.

Giá chương trình: $520 ( 450 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

 • Có sẵn bộ thông số của các dạng mặt cắt thép
 • Tải trọng theo lực pháp tuyến và mômen
 • Hình dạng hình học lớp đất
 • Có sẵn bộ thông số của đất nền
 • Nền đất nhiều lớp
 • Kiểm tra sự uốn dọc theo các thuyết sau:
  •  Phương trình uốn cong của dầm lăng trụ (phương pháp hình học)
  •  Theo Salas
  •  Theo Souch
 • Kiểm tra mặt cắt của cọc mini cho suốt thời gian tuổi thọ kất cấu
 • Kiểm tra dễ cọc mini theo các thuyết sau:
  •         Lizzi
  •         Littlejohn
  •         Zweck
  •         Bowlese
  •         Véas
  •        Bustamante (SPT, Pressiometer Ménard)
 • Phân tích theo phương pháp trạng thái giới hạn hoặc hệ sế an toàn

More Features

Tài liệu đào tạo

GEO5 2019

GEO5 2019

Các tính năng

 • Nhập tọa độ GPS với kết nối trực tiếp tới Google Maps
 • Xuất sang cả định dạng BIM và IFC LandXML
 • Nhập các định dạng kiểm tra thực địa bao gồm AGS, TXT, UNI, CPT, GEF (Địa tầng)
 • Các mô đun Địa tầng GEO5 mới - Trụ hố khoanMặt cắt địa chất

"Cọc mini" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi


 

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.