GEO5

Các tiêu chuẩn hỗ trợ

Tiêu chuẩn địa kỹ thuật

Mô đun phần mềm thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế sau:
 

 

Một số Mô đun phần mềm (ví dụ: Móng đơn-Spread Footing, Móng cọc-Pile) tích hợp sẵn các tiêu chuẩn theo quốc gia (CTE của Tây Ban Nha, New Zealand B1 / VM4, DIN của Đức, SNiP của Nga, IS của Ấn Độ, BS của Anh, v.v.).

Nếu tiêu chuẩn bạn đang sử dụng không có sẵn trong Mô đun phần mềm - hãy liên hệ với chúng tôi.

Tiêu chuẩn bê tông và thép

Các tiêu chuẩn thiết kế là một phần không thể thiếu của các Mô đun phần mềm, ví dụ như trong việc tính toán khả năng chịu lực của kết cấu. Hơn 15 tiêu chuẩn vật liệu đã được bổ sung; như tiêu chuẩn Châu Âu EN, Mỹ -ACI, Canada-CSA, Úc-AS, Trung Quốc- GB, Ấn ĐộI-IS, và nhiều tiêu chuẩn khác.

Ngoài kết cấu bê tông và thép, các kết cấu làm bằng vật liệu khác cũng có thể được kiểm tra; như là gỗ, khối xây, vật liệu tổng hợp, v.v.

Các cài đặt xác định trước

Một tính năng độc đáo của GEO5 là sự tách biệt giữa tiêu chuẩn thiết kế và hệ số an toàn từ số liệu địa kỹ thuật đầu vào. Các Mô đun phần mềm chứa hơn 70 dữ liệu cài đặt được xác định trước cho mỗi quốc gia. Khởi đầu người dùng chọn các tham số cài đặt mà họ muốn sử dụng hoặc tạo các cài đặt của riêng mình, chọn các tiêu chuẩn cần thiết. Lựa chọn cài đặt này có thể được sử dụng bất cứ lúc nào và cũng có thể được chia sẻ với những người dùng khác.

Sử dụng cài đặt tiêu chuẩn và phân tích

Các tính toán theo thí nghiệm hiện trường

Phần mềm thiết kế các loại móng (Móng nông CPT, Cọc CPT, Cọc mini) dựa trên dữ liệu thí nghiệm hiện trường; như CPT, SPT, PMT, DMT, v.v. Các tính toán này tuân theo các tiêu chuẩn địa kỹ thuật cụ thể; như là NEN của Hà Lan, NBN của Bỉ, CTE của Tây Ban Nha hoặc NF-P của Pháp hoặc các phương pháp giải tích đã được chấp thuận chung (Meyerhof, Skempton, Schmertmann, v.v.).

Giới thiệu chương trình Cọc CPT

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.