Giá bản quyền máy đơn lẻ
Chương trình Gói thuê bao
1 năm
Gói vĩnh viễn Gói chuyên nghiệp Gói cơ bản Gói chuyên phân
tích kết cấu móng
Gói chuyên phân
tích hố đào
Gói Tường chắn Gói địa kỹ thuật
Ổn định mái dốc
$390    $975   
 
 
Dòng chảy
$390    $975   
Kiểm tra tường cừ
$390    $975   
Thiết kế hàng ván cừ
$270    $675   
Tường chắn kiểu công xon
$270    $675   
Tường trọng lực
$270    $675   
Tường MSE
$350    $875   
Kết cấu tường chắn rọ đá
$270    $675   
Tường chắn dạng khối xây
$270    $675   
Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)
$120    $300   
Tường đúc sẵn
$270    $675   
Mái dốc neo
$270    $675   
Cọc chống trượt
$390    $975   
Áp lực đất
$270    $675   
Móng nông
$350    $875   
Móng nông CPT
$350    $875   
Cọc
$350    $875   
Cọc mini
$270    $675   
Nhóm cọc
$390    $975   
Cọc CPT
$350    $875   
Dầm
$270    $675   
Bản
$700    $1,750   
Tính lún
$270    $675   
Trụ cầu
$350    $875   
Ổn định mái đá
$390    $975   
Giếng
$390    $975   
Tổn hao đất
$700    $1,750   
PTHH
$1,400    $3,500   
 
 
Hầm
$1,400    $3,500   
 
 
Dòng chảy
$390    $975   
 
 
Sự cố kết của đất
$390    $975   
 
 
Động đất
$390    $975   
Địa tầng
$370    $925   
 
 
Trụ hố khoan
$370    $925   
 
 
Mặt cắt địa chất
$370    $925   
 
 
Công tác đất
$370    $925   
Phòng thí nghiệm Đ.K.T
$370    $925   
Đám mây điểm
$120    $300   
Giảm giá theo gói 50 %    42 %    34 %    24 %    37 %    24 %   
Thuê/Năm $7,600    $5,600    $2,000    $1,300    $1,400    $1,400   
Gói - Gói vĩnh viễn $19,000    $14,000    $5,000    $3,250    $3,500    $3,500   
Gói chuyên nghiệp Gói cơ bản Gói chuyên phân
tích kết cấu móng
Gói chuyên phân
tích hố đào
Gói Tường chắn Gói địa kỹ thuật
Phí bảo trì là 15 % giá mua phần mềm hoặc gói phần mềm cho từng năm. Phí nâng cấp phần mềm là 25 % cho từng phiên bản.
Ngôn ngữ đầu ra bổ sung được tính phí bằng 10 % giá gói hoặc chương trình cơ bản.
Hiện có sẵn 21 ngôn ngữ: CZ, EN, BG, HR, CH, FR, HU, DE, PL, PT, BR, GR, RO, RU, SK, ES, TR, VN, IT, NL, SR.
Giá phiên bản dùng qua mạng bằng 130 % giá của phần mềm đơn lẻ. Giá phiên bản dùng qua mạng công ty (trên toàn thế giới) bằng 200 % giá của phần mềm đơn lẻ.
Khóa cứng được cung cấp với phần mềm có giá như sau: HW - 80 USD, SW - 40 USD, khóa mạng HW từ 110 USD.

Bảng giá có hiệu quả từ 01/11/2023.

Hướng dẫn mua hàng hoặc nhận được báo giá?

Bạn hãy tính giá ở Mua hàng trực tuyến của chúng tôi hoặc hãy liên hệ với chúng tôi. Thông tin chi tiết ở trang Web trong phần Hướng dẫn mua hàng.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.