Giá bản quyền máy đơn lẻ
Chương trình Gói thuê bao
1 năm
Gói vĩnh viễn Gói chuyên nghiệp Gói cơ bản Gói chuyên phân
tích kết cấu móng
Gói chuyên phân
tích hố đào
Gói Tường chắn Gói địa kỹ thuật
Ổn định mái dốc
$360    $900   
 
 
Dòng chảy
$360    $900   
Kiểm tra tường cừ
$360    $900   
Thiết kế hàng ván cừ
$250    $625   
Tường chắn kiểu công xon
$250    $625   
Tường trọng lực
$250    $625   
Tường MSE
$320    $800   
Kết cấu tường chắn rọ đá
$250    $625   
Tường chắn dạng khối xây
$250    $625   
Tường đá Redi-Rock (lắp ghép)
$100    $250   
Tường đúc sẵn
$250    $625   
Mái dốc neo
$250    $625   
Cọc chống trượt
$360    $900   
Áp lực đất
$250    $625   
Móng nông
$320    $800   
Móng nông CPT
$320    $800   
Cọc
$320    $800   
Cọc mini
$250    $625   
Nhóm cọc
$390    $975   
Cọc CPT
$320    $800   
Dầm
$250    $625   
Bản
$680    $1,700   
Tính lún
$250    $625   
Trụ cầu
$320    $800   
Ổn định mái đá
$360    $900   
Giếng
$360    $900   
Tổn hao đất
$680    $1,700   
PTHH
$1,300    $3,250   
 
 
Hầm
$1,300    $3,250   
 
 
Dòng chảy
$360    $900   
 
 
Sự cố kết của đất
$360    $900   
 
 
Động đất
$360    $900   
Địa tầng
$340    $850   
 
 
Trụ hố khoan
$340    $850   
 
 
Mặt cắt địa chất
$340    $850   
 
 
Công tác đất
$340    $850   
Đám mây điểm
$100    $250   
Giảm giá theo gói 48 %    40 %    33 %    24 %    36 %    19 %   
Thuê/Năm $7,200    $5,200    $1,900    $1,200    $1,300    $1,100   
Gói - Gói vĩnh viễn $18,000    $13,000    $4,750    $3,000    $3,250    $2,750   
Gói chuyên nghiệp Gói cơ bản Gói chuyên phân
tích kết cấu móng
Gói chuyên phân
tích hố đào
Gói Tường chắn Gói địa kỹ thuật
Phí bảo trì là 15 % giá mua phần mềm hoặc gói phần mềm cho từng năm. Phí nâng cấp phần mềm là 25 % cho từng phiên bản.
Ngôn ngữ đầu ra bổ sung được tính phí bằng 10 % giá gói hoặc chương trình cơ bản.
Hiện có sẵn 21 ngôn ngữ: CZ, EN, BG, HR, CH, FR, HU, DE, PL, PT, BR, GR, RO, RU, SK, ES, TR, VN, IT, NL, SR.
Giá phiên bản dùng qua mạng bằng 130 % giá của phần mềm đơn lẻ. Giá phiên bản dùng qua mạng công ty (trên toàn thế giới) bằng 200 % giá của phần mềm đơn lẻ.
Khóa cứng được cung cấp với phần mềm có giá như sau: HW - 80 USD, SW - 40 USD, khóa mạng HW từ 110 USD.

Bảng giá có hiệu quả từ 14/11/2022.

Hướng dẫn mua hàng hoặc nhận được báo giá?

Bạn hãy tính giá ở Mua hàng trực tuyến của chúng tôi hoặc hãy liên hệ với chúng tôi. Thông tin chi tiết ở trang Web trong phần Hướng dẫn mua hàng.

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.