Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Móng nông

GEO5 chứa các chương trình để phân tích móng nông dạng hình chữ nhật và hình tròn, móng băng, và bản móng có hình dạng tổng quát. Phần mềm không chỉ cho phép kiểm tra khả năng chịu tải và lún của móng, mà còn thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép.

Chương trình phân tích móng nông

Các chương trình Móng nông được thiết kế để phân tích móng nông và móng nông với khả năng chịu lực hông. Nó cho phép kiểm tra khả năng chịu tải của một móng trên nền đất thoát nước, không thoát nước và nền đá. Chương trình cũng tính toán lún và chuyển vị xoay của móng và cho phép thiết kế cốt thép móng.

GEO5 Spread footing     

Chương trình Tấm, bản được thiết kế để phân tích bệ móng và sàn trên nền đất đàn hồi. Chương trình sử dụng mô hình nền Winkler-Pasternak và có thể tính toán các hằng số C1 và C2 từ đặc tính biến dạng của đất - cọc có thể được mô hình như lò xo.

Nội lực và biến dạng của móng băng có thể được tính toán bởi chương trình Dầm. Chương trình cho phép tính toán giá trị của C1, C2 từ đầu vào dữ liệu địa chất.

Cũng có thể kiểm tra một số bài toán (ví dụ. Lực tròn) bằng cách sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong các chương trình PTTH sử dụng đối xứng trục.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.