Móng đơn và móng băng dưới tường

Móng nông phổ biến nhất là móng đơn. Các kiểui móng khác nhau có thể được tính toán thiết kế trong mô đun phần mềm Móng nông hoặc Móng nông CPT.

Mô đun phần mềm Móng nôngsử dụng các đặc trưng cường độ M-C (ϕ, c) để xác định sức chịu tải của đất nền, trong khi mô đun phần mềm Móng nông CPT xác định khả năng chịu lực trực tiếp dựa trên các thí nghiệm hiện trường. Ngoài các thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT), nó cũng hoạt động với các thử nghiệm xuyên tiêu chuẩn hoặc bàn nén (SPT, PMT).

Cả hai mô đun phần mềm đều có thể tính toán về lún, tính toán cốt thép và tính các dải móng chịu tải phân bố đều như tải trọng tường.

Bản và móng bè

Mô đun phần mềm Bản thiết kế móng bè và bản móng. Phần mềm tính các biến dạng, nội lực và cốt thép của bản móng sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM). Bản móng có thể có các điều kiện biên khác nhau như bản trên cọc hoặc trên nền đàn hồi. Mô đun phần mềm cũng có thể phân tích các loại bản sàn thông thường.

Móng bang giao nhau

Trong trường hợp móng chịu tải tập trung; như là dưới các cột sử dụng mô đun phần mềm Dầm, Mô đun phần mềm này cho phép tính toán dầm đặt trên nền đất đàn hồi.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.