Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Tổn hao đất

Chương trình được thiết kế để phân tích và xác định hình dạng của vùng lún sụt phía trên hố đào và đánh giá sự phá hoại đến công trình nằm trong vùng ảnh hưởng.

 • Có sẵn trong các gói:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Các tính năng chính

 • Phân tích vùng lún sụt sử dụng phương pháp thể tích hao hụt hoặc các lý thuyất cổ điển (Peck, Limanov, Fazekas)
 • Hình dạng của vùng lún sụt được đánh giá bằng việc sử dụng phép tính xấp xỉ Gauss hoặc Aversin
 • Có thể mô hình hoá hố đào liên tục và các ống đường hầm phức tạp
 • Xác định hình dạng của vùng lún sụt, độ lún, gradient và sức căng theo phương ngang
 • Vùng lún sụt phân tích tại mặt đất hoặc tại một độ sâu đã cho
 • Xem xét mặt cắt của địa chất các lớp khi sử dụng phương pháp cổ điển
 • Bổ sung bảng với các giá trị đề xuất của vật liệu công trình khi sử dụng phương pháp thể tích hao hụt
 • đánh giá sự phá hoại công trình
 • Xác định ứng suất căng, gradient và sức căng cục bộ
 • Có thể phân tích các phân đoạn chọn của công trình
 • Bổ sung các giá trị giới hạn của sự phân loại mức độ phá hoại của công trình

Thiệt hại do việc xây dựng đường hầm

Trải qua quá trình đào nhiều công trình hầm nằm dưới khu vực đã quy hoặch và rút kinh nghiệm, mối liên quan hình dạng vùng lún sụt và mức tổn hại của công trình phía trên đã được xác định chính xác hóa. Chương trình có khả năng xác định trước sự chuyển động của địa chất. Kết quả này có thể được dùng khi đặt ra mức đền bù tài chính thỏa đáng do sự phá hoại khi thi công đường hầm. Độ chính xác của nó là đủ cho việc chuẩn bị các văn bản hợp đồng sử dụng bởi các nhà thầu đấu thầu thi công đường hầm.

Chương trình đưa ra bốn dạng phá hoại công trình sau:

 • Đánh giá sự phá hoại do tác động kéo
 • Đánh giá sự phá hoại do độ dốc
 • Đánh giá sự biến dạng tương đối của các toà nhà (vênh, sụt)
 • Đánh giá từng phần của một toà nhà

Trong khi phát triển chương trình này, công ty Fine đã hợp tác với tiến sĩ Radko Bucek MSc., Ph.D., một nhà chuyên gia về vấn đề công trình ngầm. Ông đã có được những kinh nghiệm quý báu của mình qua các sự cộng tác với các công ty tư vấn nổi tiếng thế giới như Golder Associates, SG-Geotechnika và D2-Consult. Hiện nay, ông đang làm việc cho công ty Mott MacDonald Pragur với chức Chief Tunnel Engineer.

 

More Features

Tài liệu đào tạo

Các tính năng mới trong GEO5 2022

GEO5 2022
 • Mô hình thông tin địa kỹ thuật và xây dựng (BIM-ĐKT) trong phần mềm GEO5
 • Cách mới của mô hình Anchor (FEM)
 • Phân tích sức chịu tải của cọc theo EA-Pfähle (Cọc)
 • Khả năng chịu lực của cọc theo phương pháp De Beer (Cọc xuyên tĩnh CPT)
 • Trực quan về tải và lò xo (Nhóm cọc)
 • Có catalogue UX thống kê cốt thép trong mô đun tường MSE

"Tổn hao đất" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.