Chương trình được thiết kế để phân tích và xác định hình dạng của vùng lún sụt phía trên hố đào và đánh giá sự phá hoại đến công trình nằm trong vùng ảnh hưởng.

Các tính năng chính

 • Phân tích vùng lún sụt sử dụng phương pháp thể tích hao hụt hoặc các lý thuyất cổ điển (Peck, Limanov, Fazekas)
 • Hình dạng của vùng lún sụt được đánh giá bằng việc sử dụng phép tính xấp xỉ Gauss hoặc Aversin
 • Có thể mô hình hoá hố đào liên tục và các ống đường hầm phức tạp
 • Xác định hình dạng của vùng lún sụt, độ lún, gradient và sức căng theo phương ngang
 • Vùng lún sụt phân tích tại mặt đất hoặc tại một độ sâu đã cho
 • Xem xét mặt cắt của địa chất các lớp khi sử dụng phương pháp cổ điển
 • Bổ sung bảng với các giá trị đề xuất của vật liệu công trình khi sử dụng phương pháp thể tích hao hụt
 • đánh giá sự phá hoại công trình
 • Xác định ứng suất căng, gradient và sức căng cục bộ
 • Có thể phân tích các phân đoạn chọn của công trình
 • Bổ sung các giá trị giới hạn của sự phân loại mức độ phá hoại của công trình

More Features

Tài liệu đào tạo

"Tổn hao đất" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2023

GEO5 2023
 • App ứng dụng di động giúp thu thập dữ liệu
 • Đám mây Điểm – mô đun phần mềm mới
 • Mô hình Hoek Brown (Ổn định mái dốc)
 • Kể đến các giai đoạn xây dựng (cho tất cả các mô đun)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.